Sertifiseringer

Våre sertifiseringer

Kvalitetsstyringssystem
Samtlige Jungheinrich-produkter produseres og sendes fra våre fabrikker og vårt reservedelssenter, som alle er DIN EN ISO 9001:2008-sertifiserte.
Våre sertifikater bekrefter utvikling, produksjon, salg og service av trucker etter denne europeiske normen.

Jungheinrich Norge AS lever opp til felles retningslinjer som gjelder for hele Jungheinrich-konsernet. Korte beslutningsveier og tett dialog i alle ledd sikrer kundene våre produkter av høyeste kvalitet og et optimalt servicenettverk. 

Sakkyndig virksomhet og sertifisert sikkerhetsopplæring

Jungheinrich Norge har to sertifikater utstedt av Teknologisk Institutt. Begge bekrefter dokumentasjon og demonstrasjon av et styringssystem som tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven om bruk av arbeidsutstyr. Det ene bekrefter at Jungheinrich Norge AS tilfredsstiller kravene til “sakkyndig virksomhet for kontroll av løfte- og stablevogner for gods”. Det andre bekrefter at vi tilfredsstiller kravene til “sertifisert sikkerhetsopplæring for løfte- og stablevogner for gods” og derfor kan drive opplæring av truckførere og utstede truckførerbevis i henhold til norske lover og forskrifter.

Oljeindustrien
Jungheinrich Norge AS har også et sertifikat fra Achilles Joint Qualification System som sertifiserer kvalifiserte leverandører til oljeindustrien.

Mer informasjon?

Kontakt:

Michael Buchholz
Telefon: 982 56 155
michael.buchholz(at)jungheinrich.no

Eller ring 02350

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev