Automatisk lagringssystem i høyreoler

Jungheinrich ETXa/EKXa

Fleksibilitet til tross for automatisering

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

  • Fleksibel bruk
  • God tilgjengelighet til hele systemet
  • Mer frihet under planleggingen
  • Maksimal utnyttelse gjennom moduloppbygging

Fleksibilitet til tross for automatisering Med de automatiske smalgangstruckene EKXa og ETXa som kjernen i dette lagersystemet er du et stort skritt nærmere målet!
Ved å veksle mellom manuell, halvautomatisk eller automatisk modus er du rustet for alle bruksområder. Også en trinnvis automatisering av lagerfunksjonene er dermed mulig. Omgivelsene rundt EKXa og ETXa består av standardenheter som reoler, transport i inn- og utkjøringsområder, sikkerhetssystem, styringssystem eller transportstyring og lagerstyringssystemet (WMS). Dette systemet har svært høy modularitet og gir deg stor frihet i planleggingen av lagertopologien, svært god tilgjengelighet til det komplette systemet og en løsning som kan optimaliseres etter behov.

Fordeler

  • Egenskaper
  • Fordeler
  • Bruk

Vis fordeler

Fordeler

Egenskaper

Grunnlaget for dette automatiske systemet er de automatiske smalgangstruckene EKXa (Man-Up) og ETXa (Man-Down). Via WLAN og induktivstyring beholder disse alltid kontakten med det overordnede styrings- og sikkerhetssystemet under drift. Hvis lagerkontrollsystemet WCS fra Jungheinrich brukes som styringssystem eller Transport Manager, kan man få en optimal disponering av oppdragene ved bruk av flere smalgangstrucker i ett reolanlegg. Lagertopologien bestemmes også av reoltransport og transport i inn- og utkjøringsområder. Sistnevnte kan både være utført som standard materialhåndtering og basere seg på et førerløst transportsystem som for eksempel Jungheinrich Auto Pallet Mover (APM).

Bruk

De automatiske smalgangstruckene ETXa og EKXa gjør bruk av egenskapene og fordelene til basistruckene ETX og EKX. Derfor er automatisering av eksisterende høyreolanlegg prinsipielt like mulig som å bygge et nytt lager. Også automatisering av trucker som allerede er i drift kan gjøres i etterkant.
På grunn av egenskapene ved kjøring i svinger kan våre automatiske smalgangstrucker fleksibelt betjene flere ganger og kan også brukes mer lønnsomt når forholdsvis liten innsettings-/uthentingsytelse på et forholdsvis stort lagervolum faller bort, eller hvis det er uregelmessigheter i lagertopologien.

Fordeler

Automatiseringen kan gjøres i flere trinn og gir deg dermed "tilvenningsfaser" og fleksibilitet i budsjettplanleggingen og optimalisering av driftskostnader.
Du får større frihet og bruker mindre tid på planlegging av lagertopologien din sammenlignet med standard kransystemer.
Nettopp ved begrenset bygningshøyde har automatiske smalgangstrucklagre høyere lagerkapasitet enn standard kransystemløsninger. Hvis det brukes flere trucker, kan hver truck få tilgang til hver gang. Hvis en truck svikter, kan en annen overta dens oppgaver, lagerdriften kan opprettholdes, og den totale tilgjengeligheten øker.
Skaleringsevne: Hvis dine krav til ytelse endrer seg, kan det settes inn flere automatiske trucker, avhengig av lagerlayout.

Onlineforespørsel