Mobilt reolsystem

Totalløsning med mobil reol!

Totalløsning for logistikk

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

  • Inntil 90% besparelse av reolganger
  • Tilkobling til lagerstyringssystem (WMS) og dataoverføring
  • Papirløs vareflyt
  • Effektiv lagerutnyttelse pluss tidsgevinst
  • FiFo kan realiseres
  • For pall-, hyllebunn- og knektreoler

Mobile reolanlegg består av pallereoler (småvare-/pallereoler) eller grenreoler som er montert på kjørbare underlag. Reolene er utstyrt med motorer, og kan dermed kjøres via skinneføringen slik at nødvendig reolgang åpnes. Med dette kjøreprinsippet kan man spare 9 av 10 arbeidsganger, som da kan benyttes som nye lagerrom. Totalløsningen med lagerstyringssystemet (WMS) oppnår en betydelig tidsbesparelse på lageret og ved vareflyten, og også en høyere lagerutnyttelsesgrad.

Fordeler

  • Bruk
  • Betjening

Vis fordeler

Fordeler

Bruk

Mobile reoler sparer arbeidsganger og gir høy lagerutnyttelsesgrad. Ved å åpne den nødvendige reolgangen er lastenheten alltid tilgjengelig. Siden lagerstyringssystemet (WMS) har grensesnitt for automatisk aktivering av mobile reoler, trenger truckførerne verken gå av trucken eller betjene en fjernstyring for å åpne ønsket gang. Ved å integrere lagerstyringssystemet (WMS) og trådløs kommunikasjon øker du omløpshastigheten på lageret.

Betjening

Mobile reoler kan betjenes med gaffeltruck uten mye plassbehov fordi kun den enkelte åpne kjøregangen trenger hele gangbredden. Reolrekkene kan styres desentralt fra den enkelte reolen, med fjernstyring fra trucken eller via lagerstyringssystemet (WMS). Truckene er utstyrt med dataterminaler og strekkodelesere. Lagerstyringssystemet (WMS) styrer varemottak, innsetting og uthenting, plukking, forsyning, koordinering av oppdrag og forsendelse. Systemet kommuniserer med truckførerne og plukktruckene via et datasystem, som sørger for papirløse prosesser.

Onlineforespørsel