Shuttle kompaktlagersystem

Dyp. Kompakt. Effektiv!

Shuttle-kompaktlagersystemer – totalløsningen bestående av kanalreol, styringsenhet og lastbærer

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

  • Høy ytelse, lang levetid, høy sikkerhet og pålitelighet
  • Høy omløpshasighet
  • Lave vedlikeholds- og reparasjonskostnader
  • Optimal lager- og arealutnyttelse
  • Høy virkningsgrad både i lagertilordning og i energibalanse
  • Forhåndsbestemt bruk i fryserom og i bufferlager

Shuttle-kompaktlagersystemer, In Pallet Carrier (IPC) og Under Pallet Carrier (UPC) fører til mer effektiv lagring av varer på pall og i kompakte kanallagersystemer. Kjernen i våre systemer er de frittstående gaffelbordene, såkalte lastbærerne, som tar opp paller som skal settes inn eller hentes ut og kjører dem automatisk i reolkanalen. Som eneste produsent tilbyr vi to ulike shuttlesystemer, som er spesialtilpasset dine behov, krav og bruksområder. Sammen med vår kompaktlagerreol og våre styringsenheter (f.eks. EFG, ETV, EKX) utgjør de et ideelt system for optimal omløpshastighet på lageret.

Fordeler

  • Effektiv lagring
  • Økonomisk og kraftig
  • Fleksible shuttle-kompaktlagersystemer

Vis fordeler

Fordeler

Effektiv lagring

Kompaktlagersystemet fra Jungheinrich – bestående av lastbærer (carrier), styringsenhet (truck) og kanalreol – gjør det mulig å utnytte lagerrommet maksimalt. Den beskjedne bruken av høyde ut fra kanalnivå, samt det lave førstenivået muliggjør i tillegg en effektiv utnyttelse av lagerhøyden. Som styringsenhet kan enhver Jungheinrich-truck med FEM-gafler, tilstrekkelig restkapasitet og sideforskyver brukes.

Fleksible shuttle-kompaktlagersystemer

Det spesielle med shuttle-kompaktlagersystemene fra Jungheinrich: De kan både kjøre under pallen (Under Pallet Carrier, UPC) og inn i pallen (In Pallet Carrier, IPC). I tillegg gjør forskjellige UPC- og IPC-varianter det mulig å håndtere ulike paller, for eksempel europaller (langsidehåndtert/kortsidehåndtert) og industripaller (langsidehåndtert/kortsidehåndtert). Disse systemene egner seg også for bruk i fryserom helt ned til –30 °C.

Økonomisk og kraftig

Utnyttelsen av et klassisk kompaktlager utvides ved å bruke shuttlesystemer. Ytterligere optimaliseringsmuligheter når det gjelder fyllgrad, omløpshastighet, artikkelmangfold, lagerutnyttelsesgrad og skåning av lasten kan dermed realiseres. Shuttlesystemer er forhåndsdefinert for håndtering av helpaller, batchlagring og forsyning.

Onlineforespørsel