Optimalisering av lagerstyring

Ønsker du nøyaktighet, enten halv, eller helautomatisk kjøring til riktig lokasjon og plukksted på lageret? I så fall har vi et system som kan kalkulere den korteste veien for deg på ditt lager.

Med ulike løsninger forenkler vi de intralogistiske prosessene på lageret. Vår målsetting er alltid å gjøre dine arbeidsprosesser raskere, sikrere og tryggere. Med RFID og automatiske løsninger bringer vi dere veldig nær en "null-feil" strategi. Enten du vil korte ned på kjørestrekninger, ha sikrere identifisering av gods eller vil ha talestyrt plukkprosess - Vi har den riktige løsningen for ditt lager.

Lagernavigering i smalgang

Lagernavigering i smalgang

Få en effektivitetsøkning på opp til 25 % ved å kjøre rett til riktig lokasjon.

Videre

Lagernavigering i bredgang

Lagernavigering i bredgang

Ruteføring og halvautomatiske løftehøydeposisjonering for raskeste kjøring til varen din.

Videre

RFID vareidentifisering

RFID vareidentifisering

Automatisk palleregistrering reduserer feil og gir en korrekt oversikt over vareflyten i "Real-time".

Videre

Pick by light/voice

Pick by light/voice

Med denne løsningen har du hender og øyne fri – både for rask orientering og fleksibel varehåndtering.

Videre

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev