Lagernavigering i bredgang

Navigasjonsprinsipp som i personbil

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

  • Reduksjon av driftskostnader
  • Beregning av korteste rute til målpunkt
  • Automatisk aktivering av lagerstyringssystemet (WMS)
  • Betydelig økning av prosessikkerheten
  • Halvautomatisk posisjonering av løftehøyde

Lagernavigasjon i bredgangen gir deg en lignende funksjon på lageret som den funksjonen du kjenner fra navigasjonssystemet i bilen. Den kan brukes i inn- og utkjøringsområdet og i bredgangen. I stedet for å bruke GPS bruker lokaliseringen f.eks. visuelle lokaliseringssystemer med 2D-strekkoder i halltaket, eller markeringer på gulvet og en strekkodeleser på taket av hver enkelt truck. Også andre lokaliseringssystemer er mulig. Den integrerte, halvautomatiske posisjoneringen av løftehøyden gjør at man unngår den tidkrevende finposisjoneringen av gaflene.

Fordeler

  • Oversikt
  • Halvautomatisk posisjonering av løftehøyde
  • Beskrivelse

Vis fordeler

Fordeler

Oversikt

Kortest mulig tid – raskeste vei! Lagernavigasjonen i bredgangen leder føreren den korteste veien gjennom lageret fram til ønsket mål. Tidkrevende feilkjøring er dermed historie. I tillegg til produktiviteten øker også innsettings- og uthentingskvaliteten. Feil unngås og føreren avlastes. Med den halvautomatiske posisjoneringen av løftehøyden oppstår ytterligere tidsbesparelse. I tillegg kan man oppnå reduksjon i de manuelle skanningene ved innsetting og uthenting av hele paller ved hjelp av automatiske bekreftelser til lagerstyringssystemet (WMS).

Beskrivelse

Alle lastbærere, varer eller lagerplasser utstyres med transpondere. Mens føreren kjører inn i pallen eller reolhyllen, leser RFID-systemet på trucken automatisk dataene fra den påmonterte transponderen. Ved hjelp av logistikkgrensesnittet overføres informasjonen til lagerstyringssystemet (WMS). RFID-antennene for å lese transponderne kan monteres enten på siden av trucken eller integreres i gaflene.

Halvautomatisk posisjonering av løftehøyde

I tillegg til lagernavigasjon beregner logistikkgrensesnittet respektive løftehøyde ut fra lagerplassen. Når føreren kommer fram til reolen, "snakker" logistikkgrensesnittet med truckstyringen. Masten kjøres ut ved hjelp av føreren, og stanser av seg selv når riktig høyde er nådd. Den tidkrevende finposisjoneringen fjernes, noe som gir en ekstra tidsbesparelse. Den halvautomatiske posisjoneringen av løftehøyde fungerer ved behov også automatisk uten navigasjon.

Onlineforespørsel

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev