Lagernavigering i smalgang

For EKX 410-515, EKS 210-312, ETX 513-515

Halvautomatisk kjøring til lokasjon i smalgang

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

 • Økt effektivitet på inntil 25 %
 • Avlastning for truckførerne
 • Automatisk tilbakemelding uten skanneprosess
 • Unngår feilinnstabling/feilutstabling
 • Færre skader på reolen
 • Kan brukes både med og uten lageradministrasjonssystem

RFID-teknologien og logistikkgrensesnittet gjør det mulig: Ved hjelp av transpondere i gulvet vet smalgangstrucken til enhver tid hvor den er. Oppdrag som kommer inn fra lagerstyringssystemet (WMS) sendes til dataterminalen i trucken. Logistikkgrensesnittet som er installert oversetter og sender denne informasjonen videre til kjøreelektronikken. Dermed vet trucken hvor den er og hvor den skal kjøre. Føreren trenger kun gi signal om å kjøre/løfte og trucken kjører automatisk til pallplassen i diagonalkjøring.

Fordeler

 • Produktivitetsøkning og avlastning for føreren
 • IT-tilkobling ved hjelp av logistikkgrensesnittet
 • Truckfunksjoner
 • Stand Alone-løsninger

Vis fordeler

Fordeler

Produktivitetsøkning og avlastning for føreren

På kortest mulig tid, raskeste vei, med så mye energi som nødvendig, men så lite som mulig – halvautomatisk og målrettet kjøring sparer tid og penger. Produktiviteten øker med opptil 25 %. Innsettings- og uthentingskvaliteten øker. Feil unngås, trucken kjører 100 % direkte og halvautomatisk til den pallplassen systemet har definert. Føreren kjører seg ikke lenger bort eller plukker feil, og må ikke orientere seg på nytt hele tiden. Dette avlaster føreren. I tillegg oppstår det færre skader på reolen, siden gaflene posisjoneres automatisk og nøyaktig.

Truckfunksjoner

Lagernavigasjonens funksjonsomfang inkluderer f.eks. aktiv skyvekontroll i kombinasjon med identifisering av last, som fjerner tidkrevende "etterjustering" av lasten i reolen, eller når den tas ut av reolen. En annen produktegenskap er den intelligente overvåkningen av forhåndsvalgt plassering, som gjør føreren oppmerksom på spesielle forhold ved oppstillingsplassen allerede ved oppdragstildelingen. I en blindgate og med standard innkjøringsretning, registrerer f.eks. trucken at de siste oppstillingsplassene i denne gangen kun kan betjenes i lastretning. Siden føreren får beskjed om dette i god tid, hindrer man tidkrevende feilkjøringer.

IT-tilkobling ved hjelp av logistikkgrensesnittet

For å kunne kjøre presist til neste innsettings-, uthentings- eller plukkposisjon, må dette kommuniseres til trucken. Optimal effektivitetsøkning kan bare garanteres når føreren ikke trenger å foreta noen manuelle inntastinger for dette. Logistikkgrensesnittet gir deg derfor muligheten til å overføre oppdrag fra vilkårlige lageradministrasjonssystemer automatisk i bakgrunnen uten tidsforsinkelse og å sende dem til truckens kjøreelektronikk. Denne enkle integreringen i eksisterende systemlandskap er en vesentlig suksessfaktor i innrettingsfasen.

Stand Alone-løsninger

Bruker du ikke noe lagerstyringssystem, men vil likevel utnytte de mange fordelene med lagernavigasjon? Ikke noe problem. Også her tilbyr vi løsninger tilpasset dine bruksområder, uten IT-tilkobling: Enten kan en strekkodeleser overføre oppdraget direkte til kjøreelektronikken, eller man kan bruke en individuelt tilpasset inntastingssystem på en dataterminal som grensesnitt mellom fører og lagernavigasjon.


Transpondere brukes for å styre smalgangstruckene. Disse er kun 9 x 16 mm store og plasseres i hallgulvet med bestemt avstand. Truckene har en RFID lese- og skriveenhet som kommuniserer med transponderne og henter og bruker følgende informasjon:

 • A) Identifisering av ganger og lagerområder
 • B) Identifisering av avstandsmålingen i gangene.

Med disse to opplysningene og truckens avstandsmåling får man til enhver tid en nøyaktig fastsettelse av oppholdssted i lagergangene. Transponderne programmeres via trucken. I selve trucken lagres anleggets komplette topologi. Ved ethvert vilkårlig sted kan man da aktivere koblings- og tilleggsfunksjoner, som for eksempel hastighetsreduksjon ved kryssing av rømningsveier eller løftekutt i ganger med begrenset høyde.

Onlineforespørsel

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev