Pick by light/voice

Ved plukking har du hendene fri til andre oppgaver.

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

  • Uavhengig av språk
  • Øker produktiviteten
  • Lav feilrate
  • Rask innarbeiding

I et moderne lager med høye omsetningstall er det viktig med en sikker utforming av prosessene, samtidig som man sparer tid. Pick by Voice og Pick by Light kan øke produktiviteten betydelig med egnede lagerprosesser og redusere antall feil.

Onlineforespørsel

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev