RFID vareidentifisering

Prosessikker identifisering med topp moderne sensorteknologi

Øk effektiviteten på lageret

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

  • Automatisk registrering av paller og lagerplasser
  • Svært høy prosessikkerhet og svært lav feilrate
  • Betydelig tidsbesparelse fordi manuell skanning bortfaller
  • Enkel og sikker identifisering

I et moderne lager med høye omsetningstall er det viktig med en sikker utforming av prosessene, samtidig som man sparer tid. For eksempel ved pallregistrering og -sporing, eller identifisering av lagerplasser. Standardmetoden – manuell skanning – er først og fremst tidkrevende. Hvis paller og deres bevegelser og lagerplassene kan registreres automatisk og overføres til lagerstyringssystemet (WMS), bidrar dette i stor grad til å øke effektiviteten på lageret.
Vi tilbyr automatiske løsninger for rask og effektiv identifisering av paller og lagerplasser i tillegg til standardmetoden med manuell skanning.

Onlineforespørsel

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev