Planlegging

Jungheinrich planlegger og prosjekterer!

Med erfarent blikk for optimal løsning

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

  • Lagerteknikk- og automatiseringskunnskap fra én og samme leverandør

Jungheinrich planlegger og prosjekterer med et erfarent blikk på alle relevante data og på grunnlag av en analyse av material- og informasjonsflyt, utarbeidet i samarbeid med deg. Målet er å avdekke ubenyttet potensiale og å utnytte dette og å gjøre det til din fordel. Vi tar alltid høyde for endringer.

Fordeler

  • Mange års erfaring innen planlegging og prosjektering av manuelle og helautomatiske lagersystemer.
  • Omfattende planlegging

Vis fordeler

Fordeler

Mange års erfaring innen planlegging og prosjektering av manuelle og helautomatiske lagersystemer.

I løpet av flere planleggings- og prosjekteringsfaser vil vi sammen med deg analysere material- og informasjonsflyten. Ved hjelp av ulike instrumenter (for eksempel materialflytskjemaer, simuleringer, CAD-layouter og systemframstillinger) gis det innsyn i faktisk og forventet tilstand, og dermed avdekkes dine optimaliseringsmuligheter.

Omfattende planlegging

Ved slutten av planleggingsfasene oppstår ulike løsningskonsepter. Ut fra disse finner vi sammen en optimal løsning med hensyn til økonomiske, lagerrelaterte og andre rammebetingelser. Resultatet er en avstemt og godkjent handlingsplan: Grunnlaget for den følgende fasen i systemintegreringen.

Onlineforespørsel

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev