Realisering

Effektiv realisering av logistikkløsninger

Jungheinrich står for resultater

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

  • Profesjonell prosjektstyring
  • Koordinering av alle involverte logistikkprosesser

Jungheinrich fungerer som en hovedleverandør. For deg betyr dette: Én kontaktperson som koordinerer alt. Målet med denne fasen er å omsette godkjent dokumentasjon til et ferdig, driftsklart logistikksystem.

Fordeler

  • Nøyaktig realisering
  • Maksimale krav til sikkerhet

Vis fordeler

Fordeler

Nøyaktig realisering

Profesjonelle prosjektstyringsmetoder gjennom hele prosjektet sikrer en systematisk og effektiv prosess. Et effektivt kommunikasjonssystem er organisatorisk forankret: Prosjektlederen fra Jungheinrich samarbeider direkte med din prosjektleder.

Maksimale krav til sikkerhet

Regelmessige prosjektstyringsmøter med alle involverte gir innsyn og informasjonsutveksling. Korte informasjonsveier og regelmessig kommunikasjon om prosjektets framdrift er dermed sikret.

Onlineforespørsel

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev