02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Teaser Corona
Tiltak for å beskytte ansatte og kunder

Håndtering av koronavirus

Jungheinrich har iverksatt tiltak for å minimere den potensielle effekten av koronaviruset på forsyningskjeder og produksjon. I sentrum for alle disse tiltakene står beskyttelsen av våre ansatte, kunder og forretningspartnere. Her finner du svar på de viktigste spørsmålene.

Vil kundeavtaler bli gjennomført?

Vi følger anbefalingene fra myndighetene og bidrar til en ansvarlig og risikobevisst håndtering av situasjonen. All service vil bli gjennomført, så lenge det er forsvarlig og mulig å gjennomføre i samsvar med gjeldende smittevernregler. 

Når det gjelder våre salgskonsulenter, opprettholdes normal kundekontakt per telefon og e-post. Kundebesøk kan bli gjennomført ved behov og etter avklaring med kunde, slik at sikkerheten for alle parter blir ivaretatt. 


Dr. Lars Brzoska (CEO) uttalte på den årlige pressekonferansen 2020:

”Å beskytte helsen til de ansatte og ivareta leveringsevnen er høyeste prioritet for 2020. Vi står alle overfor en stor utfordring, både profesjonelt og i våre private liv. Jeg vil rette min personlige takk til alle ansatte, som dedikerer seg fullt og helt til arbeidet sitt og tar ansvar hver dag, spesielt i dagens situasjon. Vi tar alle situasjonen på alvor, og nødvendige tiltak ble iverksatt tidlig.

20. april 2020


Er det for øyeblikket forsinkelser i produksjonen eller leveransene?

Produksjonen er i gang i Jungheinrich sine fabrikker og vi levere reservedeler som normalt.

På grunn av strengere tiltak i mange land og trafikkproblemer ved ytre grenseoverganger, er det fare for forsinkelser både i leveranser til våre fabrikker og ved levering av våre produkter. Vi jobber intenst med å analysere situasjonen, for å forutse eventuelle konsekvenser og holde dem på et minimum. Kunder som blir berørt av forsinkelsene vil bli kontaktet direkte av oss. Hvis du har spørsmål om individuelle leveranser, kan du kontakte din Jungheinrich-konsulent.

Hvordan forbereder Jungheinrich seg på perioden fremover?

Vi startet et internt effektivitetsprogram allerede i fjor, for å møte forestående økonomisk nedgang. Siden mange av tiltakene allerede var satt i gang, var det mulig å gjennomføre dem raskt. Ulike scenarioer har blitt analysert og tilpasset av våre globale kriseteam, slik at vi er så godt forberedt som mulig. I tillegg har vi definert forebyggende tiltak for å sikre likviditet med tanke på mulige scenarioer, forårsaket av koronapandemien.

Skulle en Jungheinrich-ansatt bli smittet med koronavirus, eller om det mistenkes at en ansatt er smittet, vil den ansatte øyeblikkelig slutte å besøke kunder, frem til det ikke lenger er fare for smitte av tredjepart. Vi vil informere deg med én gang vi skulle bli klar over at ansatte som har vært hos deg de to foregående ukene har blitt smittet.

Har du spesifikke krav til adferd for våre ansatte mens de er i din bedrift, ber vi deg informere oss umiddelbart.

Hvis du har flere spørsmål, ta kontakt med oss når som helst.


Lurer du på noe?