Reolkontroll

Økende omløpshastighet øker automatisk risikoen for skader på reoler og lagerinnretninger. Selv små skader kan redusere lastekapasiteten til reolene og forårsake et ustabilt reolsystem. Følgen: Ulykkesrisikoen for alle involverte – menneske, maskin og gods – øker betraktelig.

I NS-EN 15635, en norm godkjent i Europa, er forløp og omfang av reolkontroller nøyaktig fastlagt.

Fordeler ved reolkontrollen:

  • Skader og skadeårsaker blir oppdaget til rett tid
  • Forebygging av alvorlige ulykker
  • Forebygging av følgeskader
  • Reduserte reparasjonskostnader
  • Økt sikkerhet for menneske, maskin og lagret god

Vi utdanner våre egne reolkontrollører

Jungheinrich tilbyr reolkontroll gjennom egne utdannede reolkontrollører. Jungheinrich-ansatte med erfaring på området reoler, får tittelen "godkjent reolkontrollør" etter en allsidig, praksisrettet utdannelse på anerkjente kontrollinstitutter og bestått prøve.


Her kan du lese mer om vår reolkontroll (PDF)
Kontaktinformasjon finner du også på høyre side hvis du har spørsmål, eller ønsker et uforpliktende tilbud!

Har du spørsmål om service?

Kontakt:

Serviceavdelingen
Telefon 464 24 105
Send oss en e-post 

Eller ring 02350 

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev