Reolkontroll

Økende omløpshastighet øker automatisk risikoen for skader på reoler og lagerinnretninger. Selv små skader kan redusere lastekapasiteten til reolene og forårsake et ustabilt reolsystem. Følgen: Ulykkesrisikoen for alle involverte – menneske, maskin og gods – øker betraktelig.

I EN 15635, en norm godkjent i Europa, er forløp og omfang av reolkontroller nøyaktig fastlagt.

Fordeler ved reolkontrollen:

  • Skader og skadeårsaker blir oppdaget til rett tid
  • Forebygging av alvorlige ulykker
  • Forebygging av følgeskader
  • Reduserte reparasjonskostnader
  • Økt sikkerhet for menneske, maskin og lagret god

Vi utdanner våre egne reolkontrollører

Jungheinrich tilbyr reolkontroll gjennom egne utdannede reolkontrollører. Jungheinrich-ansatte med erfaring på området reoler, får tittelen "godkjent reolkontrollør" etter en allsidig, praksisrettet utdannelse på anerkjente kontrollinstitutter og bestått prøve.


Mer informasjon om reolkontroll får du ved å klikke på lenken/bildet til høyre.
Kontaktinformasjon finner du også på høyre side hvis du har spørsmål, eller ønsker et uforpliktende tilbud!

Har du spørsmål om service?

Kontakt:

Serviceavdelingen
Telefon 464 24 105
Send oss en e-post 

Eller ring 02350 

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev