SAFEwalk

Kompetent sikkerhetsrådgivning

Økt kompleksitet og voksende dynamikk innenfor lagerprosessene, gir økt fare på lageret. Med SAFEwalk fra Jungheinrich kan du målrettet forbedre sikkerheten på lageret ditt – slik reduserer du både kostnadene og skåner ressursene i bedriften din. 

Kompetent sikkerhetsrådgivning

Det ikke er nok bare å ta for seg enkelte risikosoner på lageret. Med vår SAFEwalk tenker vi helhet og avdekker relevante sikkerhetsaspekter. Sammen med sikkerhetsansvarlig i bedriften tar vi en rundgang gjennom lageret, hvor vi ser nøye på følgende punkter:

  • Truckførerens kvalifikasjoner og opplæring
  • Utstyr og bruk av gaffeltruckene
  • Hele lagerområdet 

Ved hjelp av vår sjekkliste oppdager vi mulige hull i sikkerheten på lageret, og du får verdifulle anbefalinger om hvordan du kan optimalisere lagerområdet.  Alt etter størrelse på lageret tar SAFEwalk mellom 2 og 3 timer. Gjennomgangen av lageret påvirker ikke den daglige driften.

Fordeler for bedriften:

  • Økt sikkerhet for de ansatte
  • Økt effektivitet gjennom færre driftsstanser og avbrytelser
  • Økt tilfredshet blant kunder gjennom færre skader på varene
  • Langsiktig kostnadssikkerhet gjennom preventivt handlemønster

Konkluderer du med at du må øke sikkerheten ytterligere for ansatte, maskiner og lagerinnretninger etter at vi har gjennomført SAFEwalk, hjelper vi deg selvsagt. Vi kan bistå med erfaring og fremtidsrettede løsninger fra planlegging til realisering.

 Last ned flyeren om SAFEwalk (PDF – 3,9 MB)

Har du spørsmål om service?

Kontakt:

Serviceavdelingen
Telefon 464 24 105
Send oss en e-post 

Eller ring 02350 

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev