Strekkodeleser

Med rask og sikker identifisering unngår du feil

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

 • Rask og sikker identifisering
 • Kablet eller trådløst
 • Leserekkevidde opptil 13 m
 • Lave lagerkostnader gir korrekt lagerbeholdning
 • Manuell eller automatisk
 • Kan konfigureres indivduelt

På et moderne lager med stor omsetning er det viktig med en sikker utforming av prosessene og samtidig spare tid. Spesielt ved plukking gjør de ansatte ofte feil (lagerplass, artikkel, antall artikler). Ved å bruke strekkodelesere unngår du feil. Jungheinrich tilbyr optimaliserte, industrigodkjente strekkodelesere og profesjonell rådgivning.

Fordeler

 • Oversikt og fordeler
 • Beskrivelse automatisk strekkodeleser
 • Et utvalg strekkoder og strekkodelesere
 • Beskrivelse av manuell strekkodeleser
 • Jungheinrich Auto-ID

Vis fordeler

Fordeler

Oversikt og fordeler

Registrering av strekkoder i trådløse omgivelser muliggjør sanntidsbekreftelse og -kontroll av plukkoppdrag utført av de ansatte på lageret. Feil oppdages omgående og kan korrigeres så fort som mulig. Feilleveranser unngås og kvaliteten øker. Jungheinrich bruker robuste manuelle eller automatiske strekkodelesere til dette. De styres via kabel eller trådløst på en dataterminal. I tillegg er det også mulig å registrere strekkoder med håndholdte terminaler. Disse fungerer som en PDA med integrert skanner, og kobles til lagerstyringssystemet via WLAN.

Beskrivelse av manuell strekkodeleser

I omgivelser med trådløs kommunikasjon informeres som regel de ansatte via en dataterminal, eller en håndholdt terminal om hvilken lagerplass som står for tur for neste innsetting/uthenting. Hvis lagerplasser og artikler/paller har strekkoder, kan den ansatte registrere strekkode på lagerplass og artikkel. Hvis lagerstyringssystemet (WMS) registrerer en feil, informeres den ansatte omgående om dette, og man unngår feil. Ved bruk av programvarensystemet på en dataterminal, må man ofte trykke enda en knapp når man har skannet en strekkode, slik at programmet går til neste inntastingsfelt, eller bekrefter en prosess (for eksempel Tab eller Enter). Strekkodeleseren kan programmeres slik at dette skjer automatisk når strekkoden er lest.

Beskrivelse automatisk strekkodeleser

Ved bruk av automatisk strekkodeleser, plasseres denne på gaffelbordet på trucken og utløses eksempelvis automatisk med en lastsensor mellom gaflene. Når strekkodeleseren har registrert pall-ID-en, bearbeides denne og sendes videre til lagerstyringssystemet. Resultatet er en enorm tidsbesparelse og man unngår forvekslinger.

Jungheinrich Auto-ID

En kombinasjon av ulike identifiseringssystemer (RFID, automatisk strekkodeleser, manuell strekkodeleser) gjør det mulig å realisere kundespesifikke løsninger på grunnlag av velutprøvde standardkomponenter. I forbindelse med logistikkgrensesnittet tilbyr vi deg en helintegrert og sammenhengende informasjonsflyt, fra første registrering av pallen til innsetting på lokasjon. Høyest mulig prosessikkerhet er dermed garantert, med en løsning som er spesialtilpasset lagerprosessene dine.

Et utvalg strekkoder og strekkodelesere

Valg av strekkodeleser, strekkodetype, strekkodestørrelse, materialvalg på etikettene og praktisk gjennomførbar skanneavstand, krever mye erfaring. Jungheinrich tilbyr deg profesjonell rådgivning og gjennomføring.

Onlineforespørsel

Mer informasjon?

Kontakt:

Ragnar Pettersen
Telefon 909 60 114
systemer(at)jungheinrich.no


Eller ring 02350

Onlineforespørsel
Påmelding nyhetsbrev