WLAN-infrastruktur

Alltid tilgjengelig

Forstørr bildet med musepekeren

Onlineforespørsel

Basisegenskaper

 • Planlegging og integrering utføres av Jungheinrich
 • Komponenter/industristandarder av høy kvalitet
 • Profesjonell måleteknikk for planlegging og kontroll
 • Robust konstruksjon

Kravene til effektivitet på et moderne lager er svært høye. Databehandling i sanntid og mobil forbindelse med de ansatte på lageret gjør det mulig å øke kapasiteten, effektiviteten og kvaliteten betydelig, samt å kunne reagere mer fleksibelt på endringer i oppdrag. Ved å bruke dataoverføringssystemer kan du redusere kostnadene betydelig.
Grunnlaget for et dataoverføringssystem er en trådløs infrastruktur, også kalt WLAN eller WiFi.

Fordeler

 • WLAN-planlegging (simulering)
 • WLAN-kontroll (system- og effektivitetsanalyse)
 • Oversikt og fordeler
 • WLAN-planlegging (måling av trådløst signal)

Vis fordeler

Fordeler


 • 1. Fastsette grunnkravene
 • 2. Forplanlegging ved hjelp av trådløs simulering (unøyaktig) eller et trådløst signal (nøyaktig)
 • 3. Oppdragstildeling
 • 4. Fastsette nettverksdata med IT-avdelingen hos kunden
 • 5. Forkonfigurering og dokumentasjon av trådløse punkter
 • 6. Forberede nettverkskabling og montering av trådløse punkter (kunde). Posisjonene er definert nøyaktig i rapporten om måling av trådløst signal.
 • 7. Igangsetting og konfigurering av WLAN, samt andre dataoverføringskomponenter
 • 8. Kontrollere WLAN med ensystem- og ytelsesanalyse, definere optimaliseringstiltak
 • 9. Iverksette tiltak, ny kontroll og avsluttende dokumentasjon
 • Oversikt og fordeler

  En WLAN-infrastruktur muliggjør sanntidsforbindelse mellom de ansatte og dataterminalene, eller andre WLAN-kompatible komponenter og nettverket og dermed også med lagerstyringssystemet/ERP-systemet. På alle områder hvor det er WLAN, kan de ansatte bevege seg fritt uten å miste forbindelsen med nettverket. Dette er mulig gjennom en "oversendelse" (roaming) mellom de trådløse punktene.
  På grunnlag av dine krav planlegger Jungheinrich optimalt dimensjonerte, framtidssikre WLAN-infrastrukturer med egne ansatte. Man benytter da høykvalitets WLAN-komponenter fra Cisco eller Motorola, som er egnet for industriell bruk.

  WLAN-planlegging (simulering)

  Før en første grovvurdering av nødvendig antall trådløse punkter og deres plassering, lages en simulering på grunnlag av hallens utforming. Demping av WLAN-signalet på grunn av lagerstrukturer (reoler, varer eller vegger) kan allerede grovt anslås. De faktiske forholdene etter installasjon kan vurderes med en nøyaktighet på ca. +/– 20 %. På samme måte tar man ikke hensyn til eksisterende WLAN-punkter i hallen, eller fra bedrifter i nærheten. I små haller er simulering ofte tilstrekkelig som et planleggingsgrunnlag. For en avsluttende kontroll anbefales en system- og effektivitetsanalyse.

  WLAN-planlegging (måling av trådløst signal)

  Ved en måling av trådløst signal henges enkelte trådløse punkter opp ved forhåndsdefinerte posisjoner og registreres måleteknisk. Avhengig av rekkevidden fastsettes neste posisjon. Dette gjennomføres til det er tilstrekkelig WLAN-tilgjengelighet i hele hallen. Den endelige dokumentasjonen definerer nødvendig antall trådløse punkter, samt konkrete monteringsposisjoner (eventuelt også med bildedokumentasjon).
  En måling av trådløst signal gir best resultat hvis lagerstrukturene/reolene allerede er satt opp og fylt opp. I en ny lagerhall er WLAN-systemet ofte nødvendig allerede når reolene er satt opp og ennå ikke fylt opp. I den grad det eksisterer egne eller eksterne trådløse WLAN-punkter, må det utføres en tilstandsanalyse (system- og effektivitetsanalyse) før planleggingen.

  WLAN-kontroll (system- og effektivitetsanalyse)

  En WLAN system- og effektivitetsanalyse er en kontroll av den eksisterende WLAN-infrastrukturen. I den avsluttende dokumentasjonen (alternativt med fotodokumentasjon) vises alle WLAN-parametre, problemer identifiseres og tiltak for optimalisering defineres. Når dataoverføringsløsninger (dataterminaler, lagernavigasjon osv.) skal kobles til ekstern WLAN-infrastruktur, anbefales på det sterkeste en system- og effektivitetsanalyse for å sikre WLAN-tilgjengeligheten og overføringskvaliteten. Optimaliseringer i etterkant tar som oftest svært mye tid, eller er ikke mulig i det hele tatt.

  Onlineforespørsel

  Mer informasjon?

  Kontakt:

  Ragnar Pettersen
  Telefon 909 60 114
  systemer(at)jungheinrich.no


  Eller ring 02350

  Onlineforespørsel
  Påmelding nyhetsbrev