02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Content Brukt truck only Teaser
28.09.2021

Hva har endringen i bilansvarsloven å si for ditt kjøretøy?

Bilansvarsloven (B.A.L) ble endret 1. januar 2021. Loven tilsier at alle uregistrerte kjøretøy, som kjører fortere enn 10 km/t, har krav om ansvarsforsikring, denne loven dekker også  gaffeltrucker. Tidligere har kun registreringspliktige kjøretøy hatt krav om ansvarsforsikring.

Hvilke konsekvenser har endringer i Bilansvarsloven for deg?

Hvis dine arbeidsmaskiner er forsikret under maskin, inventar og løsøre i dine forsikringer ligger disse maskinene ifølge den nye lovendringen, uten ansvarsdekning. Endringer i loven gjør at uregistrerte maskiner må flyttes over på forsikring for kjøretøy, slik at dekning for ansvar er ivaretatt etter de nye reglene.

Dekningen for tingskade på ansvarsforsikringen er økt fra 10 til 100 millioner kroner. 
Endringen i loven gjelder også for kjøring på lukket område og uavhengig av hvor skaden har skjedd.

Er du usikre på hvordan dine uregistrerte anleggsmaskiner er forsikret, ta kontakt med ditt valgte forsikringsselskap

Ansvarsforsikring er ivaretatt når: 

  • Du leier en truck med enten kort- eller langtidsleie som er inkludert forsikring.

Når bør du sjekke om ansvarsforsikringen er ivaretatt?

  • Når du eier trucken selv eller du leaser den via tredjepart kan du stå uten ansvarsforsikring. 

 

På lovdata kan du lese mer om Bilansvarsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1961-02-03

Stage Utbytte

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon

Telefon

+ 47 02350

Ta kontakt

Lurer du på noe?