Stage Automatiserte trucker (1)

Automatiserte komponenter

Automatiser med med de riktige komponentene

Er du opptatt av at riktig vare er tilgjengelig, at den finnes i riktig mengde, i rett tilstand, på riktig plass, til rett tid, for den riktige kunden, til riktig pris? Det er det som gjør logistikken like individuell som din bedrift og dine kunder. Nettopp derfor er standardløsninger og "hyllevare" ikke et alternativ for deg. Automatiseringen av logistikkprosessene dine må passe deg.

For planleggingen og implementeringen av løsningen kan vi ta i bruk et omfattende system av automatiske komponenter. Disse består blant annet av automatiske trucker (AGV), lagerautomatiseringsteknologi for kasse- og pallelagre samt tilhørende plukkteknologi. Samspillet av alle disse komponentene i et stort system skjer i Jungheinrich sitt IT-landskap.

Maksimal kvalitet på egenproduserte komponenter og på vår service

For å være sikker på å leve opptil våre egne høye kvalitetsstandarder produserer vi alle de viktigste automatiske komponentene selv. I lagerautomatiseringen tar vi i bruk kransystemer og lastopptaksutstyr vi produserer selv, og våre automatiske trucker – basiskomponent i våre førerløse transportsystemer – bygger på grundig testede og velfungerende serieproduserte trucker.


Automatiserte komponenter

Trygge og effektive transportprosesser

Automatiske trucker (AGV) står i fokus på et automatisk lager – styrt av intelligent programvare. Ved hjelp av komponenter som sikkerhetssensorer og lasernavigasjon kan vi automatisere våre standardtrucker, og tilpasse dem til dine individuelle behov.

Automatiserte komponenter

Effektiv og sikker vare- og materialtransport med bedre plassutnyttelse er oppnåelig: Med våre transportsystemer øker du kapasiteten og får en pålitelig og fleksibel løsning. Og det på liten plass med høy hastighet ved transport av paller og beholdere.

Automatisering kan lønne seg for logistikken

Utnytter vareflyten på ditt lager mulighetene i digitaliseringens tidsalder? Automatiske lagersystemer gir mulighet for stadig kortere bestillingssykluser, mindre partistørrelser og kortere leveringstider.

Lurer du på noe?