02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Furnes Jernstøperi AS – tre år etter!
Enklere syklus og spart tid

Furnes Jernstøperi AS – tre år etter!

For tre år siden (2014) besøkte vi Furnes og deres nye sentrallager på Stange. De var de første i Norge som fikk levert en komplett lagerløsning med reolanlegg, gaffeltrucker, lagerstyringssystem og håndholdte terminaler fra Jungheinrich.

Enklere hverdag og full oversikt på lageret

Vi ankommer Furnes på Stange en litt hutrete onsdag i begynnelsen av februar 2017. Det står tre staute karer og venter på oss: Ekspedisjonsleder Erik, lagerarbeider Olav og fagarbeider Bruno.

De har alle vært med på prosessen helt fra det nye sentrallageret åpnet og forteller at de nå har blitt trygge brukere av systemet. Hele syklusen på lageret har blitt enklere: de sparer tid, reduserer antall feilsendinger og er mer effektive når de setter opp en forsendelse. De har nå full oversikt over hvor på lageret varene ligger.

Kapasiteten på systemtrucken ETX 513 er stor. De fikk trucken i juni 2013 og per i dag har den bare gått 1425 timer. Den er likevel et meget godt verktøy for gutta på lageret.

De har likevel en utfordring med «supporten» i Østerrike. Litt språkproblemer og teknisk språk kan være utfordrende for oss alle. Olav sier de er fornøyd med oppfølgingen fra Jungheinrich og at de har en super servicemann i Bjørn Solberg.

Alt kan lages på en kum

Alle tre gutta er stolte av jobben sin og forteller villig vekk om kumlokk. De leverer kumlokk til kommuner over hele landet og på lageret ligger det også paller med kumlokk til «Gøteborgs Stad». Flere flyplasser i landet får også kumlokk fra Furnes Jernstøperi. Da er punkttrykket på 90 tonn, mot vanlig 40 tonn. Lyskasser til rullebaner leverer de også. Her står også kvalitet og sikkerhet i høysetet. Betryggende å vite neste gang du skal ut og fly!

I fjor hadde de et interessant prosjekt med kunstner Turi Gramstad Oliver som tegnet kummer til Sandnes. Som gutta sier; alt kan lages på en kum!

Nesten fullt belegg innendørs – fortsatt varer utendørs

Lageret er betydelig fullere nå enn da vi var her første gang. Nå er lageret fylt opp med cirka 2800 paller, noe som utgjør 90 prosent av hele lagerkapasiteten.

Det kommer derfor et lite hjertesukk fra gutta helt til slutt, siden de fortsatt har en del varer liggende utendørs. Noe de synes er veldig upraktisk om vinteren med snømåking og mye leting etter varer. De innrømmer at de burde ha brukt mer tid på planlegging av både bygget og reolene, og trukket inn fagfolk på et tidligere stadium (les: Jungheinrich) før de satte i gang med bygging og innredning ...

Tekst/foto: Ellen Herness og Beate Hoel Løken

Lurer du på noe?