02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Glava
Tidlig varsel med Floor-Spot

Norske referansekunder GLAVA®

GLAVA®-gruppen har prøvd ut vår sikkerhetsinnretning Floor-Spot på truckene sine. Les mer om hva dette er og hvilken betydning dette har for hverdagen til truckførerne og sikkerheten på lageret!    

GLAVA®-gruppen har i dag cirka 400 ansatte med en årlig produksjon på rundt 40 000 tonn isolasjon. GLAVA® er et solid industrikonsern for sine dyktige medarbeidere med gode fabrikker, nyttige produkter og en positiv tro på fremtiden. 

GLAVA® sin historie startet så tidlig som i 1935 med isolasjonsproduksjon i Askim. Produktet ble kalt glassvatt den gangen. Det var allikevel etter andre verdenskrig at det først ble fart i salget av isolasjonsprodukter i Norge. GLAVA®-konsernet har vært i stadig utvikling og består i dag av moderselskapet GLAVA® AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS og Bolig enøk AS. Hovedkontoret ligger i Askim, produksjonsanleggene ligger i Askim, Stjørdal og Spydeberg.

"Lukten av penger"
Håkon Gundrosen henter oss i resepsjonen hvor vi allerede har blitt ønsket velkommen med navn og Jungheinrich-logo på egen TV-skjerm. På vei over gårdsplassen kommenterer vi en lukt, en lukt som minner om brent metallspon. Håkon beroliger oss med at det ikke er noe som brenner, men at dette er det de hos GLAVA® kaller “lukten av penger”, for lukten stammer fra den store smelteovnen som brukes til produksjon av all isolasjonen hos GLAVA®! Håkon er lagerformann hos GLAVA® og har ansvar for bemanning og vareflyt inne og ute i produksjonslokalene til GLAVA® i Askim.

Om Floor-Spot 
Vi besøker GLAVA® for å snakke og høre om deres erfaring med Floor-Spot som vi leverer til våre trucker. Hva er Floor-Spot, hva mener de om produktet og hvilken nytte ser de av å ha dette utstyret montert på truckene? Litt om Floor-Spot: Floor-Spot er et LED-lys som monteres foran eller bak på trucken og som projiserer et valgfritt rødt eller blått lys på bakken, fem meter fra trucken. På den måten varsles gående og kjørende visuelt når en truck nærmer seg. Lyset vises i truckens kjøreretning, avhengig av om det er montert foran eller bak på trucken.

Floor-Spot – en sikkerhet på lageret
GLAVA® så nytten av produktet i forbindelse med at mange motvektstrucker beveger seg ut og inn av reoler hvor de lagrer de ulike produktene sine. Lageret har flere ulike reoltyper som er tilpasset de ulike produktene som produseres. Med Floor-Spot får de andre truckførerne et tidlig varsel om at en kollega er på vei ut av en reolgang, eller kommer kjørende mot et hjørne. Under testperioden som ble gjort på noen få trucker, ble Floor-Spot montert på truckene slik at lyset kun ble aktivert ved rygging. Kort tid ut i testperioden fant GLAVA® ut at behovet for lyssignal begge veier var nødvendig. Flere av truckførerne var skeptiske til dette lyset som beveger seg med trucken bortover gulvet, og de hadde veldig liten tro på at dette kunne være til nytte. Vi snakket med Arild Vikheim som jobber på lageret og som var en av dem som var skeptiske til Floor-Spot. Men som han selv sier: “For meg er dette nå et sikkerhetslys, lyset på gulvet gir meg og alle andre som forflytter seg på lageret, det være seg gående eller kjørende, den ekstra tryggheten vi trenger”.  

Floor-Spot på alle trucker
GLAVA®sine truckførere er så fornøyde med Floor-Spot at de selv har etterspurt produktet på resterende trucker som ikke har dette montert. De er blitt så vant til å se etter lyset som beveger seg sammen med trucken og som hjelper til med å skape en tryggere hverdag. GLAVA® har derfor bestemt at Floor-Spot skal ettermonteres på resterende trucker. Floor-Spot, som startet som et lite “testprosjekt” for en stund siden, blir nå montert på alle aktuelle trucker hos GLAVA® og vil være standardutstyr på nye trucker i fremtiden.

En stor takk til Håkon Gundrosen og GLAVA® for at vi fikk anledning til å komme på besøk og ta del i deres erfaring med Floor-Spot og samtidig lære litt om GLAVA®, deres produkter og hverdag!             


Tekst/foto: Glenn Bakke og Beate Hoel Løken

Lurer du på noe?