02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Transportteknologi

Transportteknologi

Transportteknologi

Fordeler

Effektiv og sikker vare- og materialtransport innenfor alle forretningsområder: Vi har riktig løsning for deg. Uavhengig av om du transporterer paller, esker eller beholdere – uansett størrelse.

Transportteknologi, transportanlegg, transportbånd

Bruk av riktig transportteknologi er avgjørende for produktiviteten på lageret ditt. Vi konfigurerer våre transportsystemer med ulike komponenter etter dine behov. For best mulig resultat bruker vi rulle-, belte- eller kjedetransportører, shuttle, løfte- og dreiebord eller vertikalløftere og mange andre komponenter. Resultat svært høy kapasitet på lageret. Transporthastigheten for paller er 0,45 m/s, for beholdere 1,50 m/s. Og det med svært lite plassbehov, blant annet på grunn av evnen til å takle høydeforskjeller. I tillegg kommer materialflyt- og styringsteknologi samt dimensjonskontroll, viklere og alt som ellers har betydning for dine prosesser.

Transportsystemer med overblikk: helhetlig planlegging for varig suksess

Uavhengig av om du optimaliserer et eksisterende anlegg eller skal opprette et nytt lager: Vi gir deg kompetent rådgivning og finner riktig transportteknologi som passer din bruk. Med våre produkter og vår prosesskompetanse kan vi i fellesskap planlegge et system som er egnet for dine oppgaver. Slik kan du redusere størrelsen på truckflåten, og samtidig utnytte plassen på lageret best mulig. Vi tilbyr løsninger for den store variasjonen av varene som skal transporteres, fra de minste beholderne til håndtering av helpaller. Våre servicetilbud kommer i tillegg til den helhetlige planleggingen. Hold logistikken i konstant bevegelse: effektivt, sikkert, raskt.

Lurer du på noe?