Stage Prosjekter
Tidsnær, fleksibel og spesialtilpasset støtte

Prosjekter

Vi hjelper deg med dine prosjekter, fleksibelt og på kort varsel. Uavhengig av anvendelse, størrelse og varighet. Det spiller ingen rolle om vi skal delta i prosjektet som helhet eller i enkelte faser – dine behov er avgjørende her. 

Per i dag har vi fullført et anselig antall prosjekter. Herunder telles for eksempel egne stablerprosjekter, men også hos eksterne kunder som Mitsubishi og Caterpillar. 

Våre kunnskaper bygger på mye erfaring, begynnende med oversiktlige én-person-prosjekter med en varighet på et halvt år, helt til storprosjekter med millionbudsjett og en varighet på, si, tre år. Så forskjellig som våre prosjekter er også våre kunder: Ved siden av forskning og utvikling bidrar vi for eksempel også til offentlige prosjekter.

Velprøvde prosesser

Vi står alltid og tidsnært til disposisjon – med fokus på dine aktuelle behov. Vår skalerte utviklingsprosess gir deg og oss muligheten til et tett utviklingssamarbeid. Realiseringsfasen gjennomføres etter praktisk anvendelige Simultaneous Engineering-prinsipper, som lar oss oppnå en høy synergieffekt. 

Lurer du på noe?