02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Stålmesanin
  • Ekstra lagringsplass uten endring i bygningsstruktur
  • Bedre utnyttelse av høyden i rommet
  • Fleksibel tilpasning til eksisterende behov
  • Mange individuelle utformingsmuligheter

Stålmesanin

Med en stålmesanin får du ekstra plass i høyden uten å måtte foreta kostbare strukturendringer på grunnplan. Den selvbærende stålkonstruksjonen som du kan gå og eventuelt kjøre på, gir mer plass på flere nivåer: Samtidig som du får nye lager- og arbeidsflater oppe, kan for eksempel det nedre nivået bli brukt til produksjon. Stålmesaniner har en rekke individuelle utformingsmuligheter sammenlignet med integrerte mesaningulv. De kan for eksempel brukes som plukkmesaniner. Stålmesaniner kan bli konstruert slik at ikke bare jekketraller, men også elektriske palletrucker kan kjøre på dem. Gaffeltrucker eller transportbånd sørger for materialflyten mellom første etasje og mesaninen. Personalet har tilgang via trapper eller integrerte heiser.

Features

Relaterte produkter

Lurer du på noe?