02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Batteriespeicher_Rendering (1)
30.09.2022

JT Energy Systems åpner et 25 megawatt stort batterilager

JT Energy Systems åpnet i dag et 25 megawatt stort batterilagringsanlegg i Freiberg, Tyskland. Energilagringssystemet består av over 10 000 batterimoduler. En stor del av disse kommer fra brukte litiumionbatterier som gjenbrukes etter et liv i for eksempel elektriske gaffeltrucker eller biler.

JT Energy Systems, et joint venture-selskap tilhørende Jungheinrich og Triathlon, vil i all hovedsak lagre fornybar elektrisitet i sitt batterilager i Freiberg. I faser med overforsyning vil elektrisiteten bli lagret og senere matet tilbake til nettet etter behov. "Spesielt med tanke på dagens energimangel trenger vi effektive måter å lagre regenerativ energi på. Det store batterilageret vårt er den ideelle løsningen for dette. Lagringssystemet bidrar til å stabilisere energiprisene og muliggjøre energiomleggingen," sier Reinhild Kühne, administrerende direktør i JT Energy Systems.

Energilagringssystemet består av over 10 000 batterimoduler. En stor del av disse kommer fra brukte litiumionbatterier som gjenbrukes etter et liv i for eksempel elektriske gaffeltrucker eller biler. "Li-ionbatterier kan generelt brukes lenger enn de elektriske kjøretøyene de er installert i. Stasjonære energilagringssystemer som det vi har i Freiberg, er den logiske konsekvensen for å fortsette og bruke batteriene fornuftig, sier Kühne.

Det å kunne bruke litiumionbatterier etter at de har vært brukt i elektriske kjøretøy, er et spesielt effektivt, bærekraftig og ressurssparende bidrag til energiomstillingen. JT Energy Systems analyserer tilstanden til de brukte energimodulene, klassifiserer dem ved hjelp av kunstig intelligens og pusser dem opp om nødvendig. I tråd med ideen om en sirkulær økonomi, sikrer dette maksimal brukstid for ressursene og råvarene som brukes i batteriene. Kühne sier videre: "På grunn av den raskt økende andelen av elektriske kjøretøy med litiumionbatterier de siste årene, forventer JT Energy Systems et økende antall batterier som får et nytt liv i stasjonære lagre i fremtiden".

JT Energy Systems ble grunnlagt i fellesskap av Jungheinrich AG og batteriprodusenten Triathlon i 2019. Fellesforetaket produserer energisystemer for elektriske kjøretøy til bruk i industrien. Med base i Sachsen betjener selskapet den raskt voksende etterspørselen etter innovative og bærekraftige energi- og batterisystemer. Selskapet har god ekspertise innen reparasjon og oppussing av brukte litiumionbatterier. Ved klassifisering og evaluering av gjenværende levetid for batteriene, drar selskapet fordel av kunnskapen til Dresden-baserte NOVUM engineering GmbH, som er ekspert på batteriovervåking basert på kunstig intelligens.

Det store batterilageret i Freiberg ble planlagt og bygd av det lokale partnerselskapet Tricera Energy GmbH. Selskapet spesialiserer seg på stasjonær lagringsteknologi og industrielle lagringsløsninger. Ved å investere i denne fremtidsteknologien tar JT Energy Systems og aksjonærene Jungheinrich og Triathlon et viktig skritt i implementeringen av sin bærekraftstrategi.

Lurer du på noe?