02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Strategi 2025
25.11.2020

Skaper bærekraftige verdier: Med strategi 2025+ fokuserer Jungheinrich på lønnsom vekst

I løpet av de kommende årene vil Jungheinrich fokusere på å øke lønnsomheten, effektiviteten og bærekraften. 

  • Styreleder i Jungheinrich AG Dr. Lars Brzoska: "Vi ønsker å bli mer lønnsomme, effektive og bærekraftige."
  • Salgsmål på over 5 milliarder euro i 2025 inkludert potensielle M&A-aktiviteter.
  • Automatisering, digitalisering og energisystemer som sentrale vekstområder.
  • Utvidelse av global tilstedeværelse med fokus på Europa, Kina og Nord-Amerika.
  • Optimalisering og digitalisering av interne prosesser for å øke effektiviteten.
  • Forankring av bærekraft som et grunnlag for alle konsernaktiviteter.

Jungheinrich vil i de kommende årene rette fokuset mot økt lønnsomhet, effektivitet og bærekraft. Dette er den nye strategien 2025+. Etter at konsernet allerede har nådd sitt strategiske vekstmål for 2020, ett år tidligere enn planlagt, tar den nye strategien sikte på å skape enda større og mer bærekraftig verdi i de kommende årene for sine interessenter, kunder, ansatte, aksjonærer, forretningspartnere og samfunnet generelt.

Teknologisk sett setter Jungheinrich fokus på automatisering, digitalisering og fremtidsrettede energisystemer. Innføringen av kundesentrerte og mer effektive prosesser drives frem som en del av selskapets digitale omforming, som allerede er i gang. Konsernet fokuserer særlig på å utvide sin virksomhet i Europa, Kina og Nord-Amerika. Alle aktiviteter vil være basert på en helhetlig forståelse av bærekraft som tar lik høyde for økonomiske, økologiske og sosiale aspekter.

2025+-strategien til konsernet er delt inn i 12 delstrategier, som igjen implementeres i rundt hundre spesifikke tiltak innad i selskapet. Alle gruppedivisjoner er involvert i iverksettingen med klart definerte roller og ansvar. Strategien skal utvides dynamisk utover 2025.

“Vår intensjon er å være kundenes førstevalg på lang sikt og tilby dem merverdi gjennom fremtidsrettede løsninger og teknologier. Samtidig ønsker vi som konsern å bidra til å forme økonomisk, økologisk og sosial utvikling og skape bærekraftig verdi for alle våre interessenter. For å oppnå dette gjør vi Jungheinrich mer lønnsomt, mer effektivt og mer bærekraftig", forklarer Dr. Lars Brzoska, styreleder i Jungheinrich AG. "Vår strategi for 2025+ betyr at vi har fulladet batteriene våre på alle nivåer, samlet ideer og styrker, og satt kursen mot en lys fremtid innen internlogistikk."

Med grunnlag i strategien 2025+ sikter Jungheinrich mot en omsetning på over 5 milliarder euro for regnskapsåret 2025. Jungheinrich har øremerket et høyere beløp for målrettede oppkjøp og strategiske partnerskap. Den organiske inntekten forventes å overstige 4,6 milliarder euro, basert på en årlig vekstrate på minst 5 prosent. Innen 2025 forventes EBT per ansatt å overstige 17 500 euro. Målet er å øke kontantstrømmen fra driften til mellom 8 og 10 prosent. Andelen av ikke-europeiske inntekter skal økes til over 20 prosent.

Dr. Volker Hues, styremedlem finans: “Med vår strategi for 2025+ legger vi grunnlaget for konsernets langsiktige suksess. Jungheinrich har allerede en veldig sunn balanse og en høy likviditetsreserve. Med vårt fokus på avkastning og kontantstrøm fra bedriften, sikrer vi vår økonomiske fleksibilitet. Dermed, selv i økonomisk vanskelige tider, er vi alltid i stand til å iverksette de nødvendige strategiske tiltakene og garantere konsernets økonomiske uavhengighet. Samtidig følger vi vår policy om kontinuerlige utbytteutbetalinger." 

Mer informasjon om strategi 2025+

I sin strategi for 2025+ forankrer Jungheinrich automatiseringen av internlogistikken som et sentralt fremtidig vekstområde for konsernet. Jungheinrich forventer en årlig markedsvekst på mellom 7 og 10 prosent i dette området. På denne bakgrunn fortsetter selskapet utvidelsen av automatiseringsporteføljen, spesielt innen automatiske trucker, automatiserte lagre, programvare og robotteknologi. Målet er å åpne nye markeder og oppnå en enda sterkere markedsposisjon, spesielt innen e-handel. For å styrke vår egen markedsposisjon vil samarbeid med partnere fra ulike bransjer bli ytterligere intensivert og målrettede oppkjøp vil bli prioritert. Konsernet intensiverer også sin virksomhet innen digitalisering og presser på utvikling av nye produkt- og forretningsmodeller innen dette området. Prioriteringen ligger på videreutviklingen av det “digitale lageret” ved hjelp av blant annet kunstig intelligens og Big Data. “Internlogistikken er en pioner innen automatisering og digitalisering, noe som gjør den til en fartsholder for de vidtgående endringene som industri, transport og handel for tiden gjennomgår. Jungheinrich har lenge vært en innovatør her. Fra denne posisjonen vil vi konsekvent utnytte vekstpotensialet i dette segmentet", forklarer Brzoska. Jungheinrich utvider sitt utvalg av digitale produkter innen lager-, flåte- og batteristyringssystemer, og planlegger å utvide sin portefølje av sikkerhets- og assistentsystemer.

Mer enn 1 000 000 elektriske trucker fra Jungheinrich er for tiden i bruk over hele verden. Ingen andre selskaper innen internlogistikken stoler så konsekvent på litiumteknologi. Jungheinrich har til hensikt å utvide sin ledende posisjon ytterligere innen denne teknologien. Selskapets mål innen 2025 er å oppnå en litiumion-utstyrskvote på mer enn 70 prosent av truckene som er solgt. For å oppnå dette vil flere truckmodeller med helintegrert litiumionteknologi bli introdusert på markedet de neste årene. Jungheinrich ser også et stort vekstpotensiale i Powertrain Solutions-området. Her stiller selskapet også sin kompetanse innen energisystemer til rådighet for andre produsenter. ”Drevet av flere tiårs erfaring som leverandør av elektriske trucker, endrer vi fremtiden – også forbi internlogistikken. Både kunder og miljø drar fordel av vår kompetanse innen effektiv og klimavennlig litiumionteknologi", legger Brzoska til.

For å utvide sin globale tilstedeværelse, setter Jungheinrich nå fokus på aktiviteter i det europeiske, kinesiske og nordamerikanske markedet. Til sammen utgjør disse rundt 80 prosent av det globale internlogistikkmarkedet. Selskapet planlegger å øke andelen av salget utenfor Europa til over 20 prosent. I sin strategi 2025+ har Jungheinrich øremerket et stort beløp for målrettede oppkjøp og strategiske partnerskap. 

Med 2025+-strategien akselererer Jungheinrich også sin egen digitale reise. Målet er å kontinuerlig øke effektiviteten i konsernet. I denne sammenheng blir alle selskapets prosesser og strukturer kontrollert og optimalisert for å øke lønnsomheten og innflytelsen i selskapet. For dette formålet kjøres de pågående DEEP (Digital End-to-End Processes) og N-Ex-T- (Network Excellence Technology)-prosjektene. “Effektive prosesser bidrar til å spare ressurser og samtidig øke konkurranseevnen. Ved å gjøre det som er rett på en bedre måte, øker vi lønnsomheten vår permanent", sier Brzoska.

I vår strategi 2025+ viser vi vårt helhetlige syn på bærekraft gjennom et økonomisk, økologisk og sosial perspektiv. Brzoska forklarer: “For Jungheinrich som familiebedrift betyr å ta samfunnsansvar å kombinere sosiale og økologiske aspekter med lønnsom vekst. Dette selvbildet driver oss til å forme fremtiden for vår bransje." Innen maskinindustrien er Jungheinrich allerede en av de mest bærekraftige selskapene. Med 2025+-strategien blir temaet bærekraft forankret enda sterkere i selskapet og gitt ambisiøse mål. I denne sammenheng har Jungheinrich sluttet seg til "50 Sustainability & Climate Leaders"-initiativet for å ta ledelsen i kampen mot klimaendringer sammen med andre internasjonale selskaper. I denne sammenheng har Jungheinrich satt seg som mål å bli CO2-nøytral. Ved å innføre systematisk bærekraftsstyring i selskapet og hele forsyningskjeden, definerer Jungheinrich klare ansvarsområder og skaper åpenhet for større bærekraft. I tillegg ønsker Jungheinrich å posisjonere seg som en foretrukket arbeidsgiver de kommende årene. Andelen kvinner blant ledere skal økes betraktelig.

Lurer du på noe?