02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Gjennomløpsreol

Gjennomløpsreoler

  • Optimal lagerutnyttelse med blokklagring
  • Økt effektivitet: Separat transport og uttak
  • Kortere interne transportveier
  • Tidsbesparelse ved at varen automatisk blir flyttet frem
  • Overvåking av holdbarhetsdata og produksjonsserier

Gjennomløpsreoler

Våre dynamiske løsninger er ideelle når du skal sette inn og hente ut varer på pall raskest mulig. Vi anbefaler gjennomkjøringsreoler når du bruker FIFO-prinsippet (først inn, først ut) og ønsker å flytte en stor mengde identiske paller. Her beveger varen seg automatisk til plukkstedet på ruller. Denne metoden sparer unødige strekninger, og har den fordelen av varene ikke blir gamle. Gjennomkjøringsreoler er derfor godt egnet for transport av bedervelige varer med kort holdbarhetsdato. Våre gjennomkjøringsreoler er bygd opp av reolben som er plassert i rekke etter hverandre, og som danner en kanal. Den ene siden blir brukt til påfylling, den andre til uttak. Når en pall blir hentet ut, flytter den neste seg automatisk etter på de svakt hellende rullebanene. Bremseruller kontrollerer tempoet og en automatisk skilleinnretning sørger for at produktene ikke hoper seg opp.

Features

Relaterte produkter

Lurer du på noe?