Stage Gjennomløpsreol

Gjennomløpsreoler

  • Ideell plassutnyttelse for FiFo-metoden
  • Optimal lagerutnyttelse med dynamisk blokklagring
  • Separering av utsendelse og uttak
  • Interne transportavstander kortes inn
  • Holdbarhetsdatoer, partier og produksjonsserier overvåkes optimalt

Gjennomløpsreoler

Gjennomløpsreoler arbeider etter fifo-metoden (først inn først ut) for smådeler og pakker i alle størrelser. Rullebaner sørger for at den innsatte varen rykker fram til plukkstedet automatisk. Det strenge regimet når det gjelder rekkefølge, sikrer at ikke noe blir gammelt på gjennomløpslageret. Denne utpregede kompakte formen av forrådslagring gir ekstremt korte strekninger ved plukking. En tydelig inndeling bidrar i tillegg til å unngå feil.

Features

Lurer du på noe?