02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Lagerreoler + lagerinnredning

Skal du bygge nytt lager? Da bør du velge leverandør av lagerinnredning mye tidligere enn du tror

Du tenker kanskje at det er naturlig å se på leverandør først etter at tomten er på plass? Kanskje velger du til og med tomt og snakker med en arkitekt før du velger leverandør av lagersystem og lagerinnredning? Det er en bommert. 

Av Jens Iver Gjerlaug

Det kan være mange årsaker til at man er på jakt etter et nytt lager.  Kanskje du har vokst ut av lageret du allerede har, og du trenger mer plass? Kanskje du ser at lageret du har fungerer dårlig, effektiviteten er for lav og du vurderer automasjon av lageret? Eller kanskje du ser at du trenger en annen geografisk plassering? Eller at leiekontrakten din går ut eller at du må slå sammen to lagre til ett større?  

Uansett, hvilken årsak det er til at du ser deg om etter en ny lagerløsning, er det essensielt at du tar valgene dine i riktig rekkefølge.  Som nevnt innledningsvis er det en stor bommert å tenke tomt eller arkitekt før du ser deg om etter potensielle leverandører. Kanskje du til og med går så langt at du setter opp lageret ditt med en takhøyde på 10 meter før du tenker lagerinnredning? Det er overraskende mange som gjør akkurat den feilen. De setter opp lagerets fire vegger før de bestemmer seg for hva det skal fylles med.   

Da er for eksempel et smalgangslager med AGV-er (Automated guided vehicles) med lagernavigasjon mest sannsynlig allerede utelukket.  En AGV kan løfte en pall 18 meter, mens begrensningen for en tradisjonell skyvemasttruck er 10 meter. 

Les mer:

Å kjøpe en elle flere AGV-er kan være starten på veien mot automatisering av lageret ditt.

Hvor skal jeg begynne når jeg planlegger nytt lager? 

Svaret på det er at du må ha oversikt over alle dine dimensjonerende data før du tar tomtevalget. Du må ha full oversikt over hvor dere er i dag, men også hvor dere tenker at dere skal være om 5 år.  Dann deg et bilde om hva slags dimensjonerende data som skal være førende for det nye lageret. Med dimensjonerende data menes alt fra type gods, varegjennomstrømning, liggetid, kundetjenester og transportstruktur. Alt som vil påvirke om det nye lageret takler fremtidens behov. 

Du må ha oversikt over hva slags paller eller lastbærere du har. Du må vite hva slags miljø lageret trenger med hensyn til for eksempel temperatur, hva slags eiendom du trenger eller tilgjengelig areal. I tillegg må du sette opp materialflyt. Hvor mye varer som går inn og ut, hvor mange plukk per time skal det legges til rette for, skal du plukke kartong eller stykk, osv. I tillegg er det viktig å vite om det er klare forventninger på ROI, foreligger det en business case som forutsetter at investeringen er nedbetalt innen en bestemt tidsramme, hvilke forventninger om noen er det til teknologi, ønskes det automatisering eller ikke.  

Snakk med flere leverandører om ditt nye lager 

Det er utrolig mye informasjon som bør kartlegges og analyseres.  Allerede på dette stadiet bør du involvere alternative leverandører. I Jungheinrich vil vi gjerne inn så tidlig som mulig. Vi har gjort dette arbeidet uendelig mange ganger før og hjelper deg gjerne. Vi vet hva som bør være med i analysen og hva som bør prioriteres. Først etter at dette fundamentet er på plass kan man begynne å vurdere de ulike lagerløsningene.  

Les også:

Det første skrittet mot et nytt eller oppdatert lager er å definere dine fremtidige behov.

Snakk med oss, men gjerne også med andre, slik at du danner deg et helhetsbilde. Alle leverandørene på det norske markedet er flinke og seriøse, men de som kun kan tilby automasjon, vil tilby det. Jungheinrich har både manuelle og automatiserte valg på vår meny, så vi har ingen preferanse utover at du får den løsningen som passer best for din drift.  

Finner vi ut at en potensiell kunde forventer ROI på x antall år i kombinasjon med automasjon, vil vi raskt kunne regne på investeringen sammen med kunden for å se om det er mulig. Er det ikke det, vil vi sammen finne andre konsepter som er mer lønnsomme. 

Velg lagerløsning og lagerteknologi før du velger tomt 

Først når vi har kommet så langt at vi har begynt å vurdere om den beste løsningen for din virksomhet er manuell, semiautomatisert eller helautomatisert, er det tid for å se på tomter.  

Hvis man ønsker en automatisert løsning og bygge høyt må man vurdere hvilke tomter som er tilgjengelig, hvor det er tillatt med tilstrekkelig byggehøyde. Derfor må dette valget tas før man lander en tomt. Det er innmaten man ønsker som må bestemme tomta og byggets utforming, ikke omvendt.  

Det er selvsagt ikke umulig å finne løsninger hvis noen kommer til oss med et ferdig bygg. Men da starter man ikke på null og mulighetene er allerede begrenset. Man er låst til byggehøyden man har, og stolpene som står der de står.  

Vi hjelper deg velge riktig lager- uten kostnad og forpliktelse 

Derfor er det en fordel at systemleverandøren involveres mye tidligere enn man antar. Vi bistår dere gjerne helt uforpliktende gjennom tre workshops.  

Du kan fortsatt velge en annen leverandør, hvis det er den beste løsningen. Gå gjerne gjennom denne prosessen med flere leverandører parallelt. Ikke ta det valget for tidlig heller. Når konseptet er valgt, og dere lander på for eksempel et 20 meter høyt kranlager, kan vi raskt brette opp ermene, detaljere en løsning og gi et anbud.   

Så vårt klare råd er:  

Ikke forlat hoppkanten for tidlig og lås deg til tomt og/eller et bygg. Undersøk alle mulighetene som finnes og involver systemleverandører så tidlig som mulig.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om ditt nye lager

Jens Iver Gjerlaug

Jens Iver Gjerlaug 9921

Manager Logistics Systems

jens.gjerlaug@jungheinrich.no

Ta kontakt


Abonner på lager-og logistikkbloggen og få de nyeste artiklene og nyhetene rett inn i din e-post!

Lurer du på noe?