02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Life cycle of lithium-ion batteries Header
Økt bærekraft gjennom sirkulær økonomi

Li-ionbatterier med lang livssyklus

Som markedsleder innen elektromobilitet tilbyr Jungheinrich internlogistikkløsninger som er energieffektive og reduserer CO2-utslipp. Dette får vi til fordi hele livssykluser til litiumionbatteriene er designet med bærekraft i tankene.

  • Bærekraftig helhetskonsept
  • Livssyklus som består av flere trinn
  • Bruk av koboltfri cellekjemi
  • Inntil 95 % gjenvinningsgrad
Streber etter bærekraft – livssyklusen til litiumionbatterier

Hos Jungheinrich er litiumionbatterier kjernen i elektromobilitet og et viktig bidrag til energiomstillingen. Bærekraft kan bare oppnås hvis hele livssyklusen til litiumionbatteriene er designet for å spare ressurser. Derfor har Jungheinrich utviklet et bærekraftig kretsløp: fra skånsom materialutvinning og produksjon til lang levetid og prosesser som sørger for høy grad av gjenvinning av verdifulle råvarer.

Graphic - Life cycle of lithium-ion batteries

1: Produksjonsprosess for litiumionbatterier
2: Modningsprosess i stasjonært lager (lager under bygging / bruk i planlegging)
3: Bruk i ny truck (trinn 1 av livssyklusen)
4: Oppussingsprosess
5: Bruk i en brukt truck (trinn 2 av livssyklusen)
6: Oppussingsprosess
7: Bruk i stasjonært lager (lager under bygging / bruk i planlegging – fase 3 av livssyklusen)
8: Demonteringsprosess
9: Gjenvinningsprosess

Produksjon av litiumionbatteri

For Jungheinrich begynner bærekraft med utvikling og produksjon av litiumionbatterier. I denne fasen følger vi egne økodesignkriterier som tar hensyn til hele livssyklusen til et produkt for å sørge for minst mulig miljøpåvirkning. Vi bruker derfor ikke råvarer som kobolt i våre litiumionbatterier. I stedet bruker vi litiumjernfosfatceller (LFP). I tillegg er våre litiumionbatterier sikrere: LFP-cellenes cellekjemi sammen med ytterligere sikkerhetstiltak, forhindrer at batteriet tar fyr.

Modningsprosess i et stasjonært lager

Et viktig trinn i produksjonen av litiumionbatterier er modning. I fremtiden planlegger Jungheinrich å la litiumionbatterier modnes i et stasjonært energilager. På denne måten kan tidligere CO2-utslipp kompenseres for på et veldig tidlig tidspunkt. Et slikt lager er for tiden under bygging.

Fase 1 av livssyklusen: Bruk i en ny truck

For å øke bærekraften går litiumionbatteriene hos Jungheinrich gjennom opptil tre ulike stadier i livssyklusen. Først brukes de i nye trucker. Litium-ion-batterier reduserer karbonavtrykket med 20 % og forbedrer energieffektiviteten med opptil 20 % sammenlignet med trucker med blybatterier.

Fase 2 av livssyklusen: Bruk i en brukt truck

Etter å ha blitt brukt i en ny truck, er livet til litium-ion-batteriet langt fra over. Når batteriet er gjenvunnet, blir trucken profesjonell puset opp. I fremtiden ønsker vi å bruke analyseverktøy som evaluerer og sorterer brukte celler ved hjelp av kunstig intelligens. Som et resultat kan litium-ion-batteriene brukes igjen i brukte trucker(2. fase av livssyklusen), og senere i stasjonær lagring (3. fase av livssyklusen).

Fase 3 av livssyklusen: Bruk i stasjonær lagring

Den tredje fasen av livssyklusen finner sted utenfor trucken: Hvis batterikapasiteten er mindre enn 70 til 80 %, er det ikke lenger hensiktsmessig å bruke batteriet i en truck. Batteriet kan imidlertid fortsatt brukes som en stasjonær lagringsenhet i flere år. Etter hvert som bruken av fornybar energi øker, vil stasjonær lagring spille en enda viktigere rolle for å kompensere for svingninger i kraftforsyningen.

Demontering og gjenvinning

Hvis litiumionbatteriet ikke lenger er egnet for bruk i stasjonær lagring, tar vi oss av demontering og resirkulering av batteriet. Vårt mål er at 95 % av de verdifulle cellematerialene som litium, kobber og aluminium skal gjenbrukes og gå tilbake i syklusen. Noen av disse stoffene kan brukes til produksjon av nye litiumionceller. Denne tilnærmingen bidrar til bærekraftig og ansvarlig bruk av naturressurser.

"Vi jobber for en sirkulær økonomi med fokus på energiomstilling, klima og miljø."

Med Li-ionbatteri får du raske ladetider, smart energigjenvinning, tids- og ressursbesparelser, null vedlikehold og opptil tre ganger så lang levetid.

Les mer


Stage Utbytte

Ta kontakt med vår salgsavdeling for mer informasjon

Telefon

+ 47 02350

Ta kontakt

Lurer du på noe?