02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
PM_01_WP_2021_Ökostrom_Solar_JPG
27.02.2021

Med fokus på grønn strøm

Alle Jungheinrich-avdelinger i Tyskland vil med umiddelbar virkning drives utelukkende med fornybar energi. Dette inkluderer også selskapets seks tyske fabrikker. Overgangen til grønn strøm vil også komme for de utenlandske avdelingene.

Alle Jungheinrich-avdelinger i Tyskland, inkludert selskapets seks tyske produksjonsanlegg, vil med umiddelbar virkning drives med fornybar energi.  Samtidig har Jungheinrich begynt å generere sin egen solenergi og utstyre avdelingene med solcelleanlegg. Ved å bytte til fornybar energi har konsernet redusert sine årlige klimagassutslipp med omtrent 15 500 tonn CO2 bare i Tyskland. Dette er et viktig skritt i retning av et klimanøytralt mål.

I konsernstrategien som ble presentert i november i fjor, sto bærekraft og ambisiøse mål i sentrum. Å bli klimanøytral er ett av disse målene. Konsernet har tatt et stort skritt i denne retningen gjennom overgangen til kjøp av grønn strøm for alle sine avdelinger i Tyskland. “Klimaendringer er ett av de viktigste temaene i vår tid, og Jungheinrich har satt seg som mål å ta en ledende rolle i kampen mot global oppvarming. Overgangen til fornybare energikilder for å dekke våre strømbehov er et viktig bidrag til mer bærekraft", sier Jungheinrich sin styreleder Dr. Lars Brzoska.

Neste trinn er en planlagt overgang til grønn strøm hos Jungheinrich-avdelinger i utlandet. Samtidig har konsernet begynt å utstyre sine avdelinger med solcelleanlegg, slik at de også i fremtiden kan generere sin egen strøm. Siden midten av februar driver Jungheinrich sitt første anlegg på taket av fabrikken i Moosburg, Bayern. Konsernets hovedkvarter i Hamburg-Wandsbek vil bli utstyrt med solcellepaneler i løpet av inneværende år. Tilsvarende prosjekter i andre avdelinger er under planlegging og vil iverksettes fortløpende.

I 2019 hadde produksjonsanleggene og datterselskapene i Tyskland et strømforbruk på til sammen 45 600 000 kilowattimer. Ved å unngå bruk av elektrisitet fra fossile energikilder, som brun- og steinkull eller naturgass, reduserer selskapet nå sine utslipp fra strømforbruk i Tyskland til null. Sammenlignet med den ordinære energimiksen reduserer Jungheinrich dermed sitt årlige CO2-utslipp med omtrent 15 500 tonn. Til sammenligning ville 1800 fotballbaner med blandet skog være nødvendig for å fjerne denne mengden CO2-utslipp fra atmosfæren innen ett år. Rundt 69 % av Jungheinrich sine globale CO2-utslipp fra strømforbruk har tidligere kommet fra Tyskland. Den landsomfattende overgangen til fornybare energikilder har gjort det mulig for konsernet å redusere sitt globale miljøavtrykk.

Livssyklusen til trucken blir også forbedret gjennom overgangen til produksjon med grønn strøm. Omtrent elleve prosent av energien som en elektrisk truck bruker i løpet av livssyklusen, stammer fra produksjonen. ”For oss starter ansvaret for produktet mange trinn før produksjonen. Som en del av vår strategi 2025+ intensiverer vi aktivitetene våre for å gjøre forsyningskjeden mer bærekraftig. Dette inkluderer også innkjøp av energi. Det gjør at vi kan skape bærekraftig verdi for våre kunder, ansatte, aksjonærer, forretningspartnere og samfunnet generelt", forklarer Dr. Brzoska.

I desember 2020 sluttet Jungheinrich seg til initiativet "50 Sustainability & Climate Leaders". Dette er et initiativ fra grupper fra forskjellige sektorer som har en ledende rolle i kampen mot klimaendringer og som ønsker å bidra til å oppnå de 17 bærekraftmålene som er utarbeidet av FN.

22.12.2020
Jungheinrich blant "50 Sustainability & Climate Leaders"

Jungheinrich har sluttet seg til initiativet "50 Sustainability & Climate Leaders".

Les mer

Lurer du på noe?