02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Flåtestyring
Mer effektivitet og sikkerhet, mindre kostnader

Flåtestyring

Med flåtestyringsproduktet Fleet Management System (FMS) blir de internlogistiske prosesser enda mer effektive og sikrere. Du drar nytte av kompetanse og inngående kunnskap med over ti års erfaring fra flåtestyring. 

Fleet Management System (FMS)

Fleet Management System (FMS) er et informasjonssystem for truckstyring hvor du kan styre hele truckflåten, uavhengig av størrelse og kompleksitet. Jungheinrichs flåtestyring gir deg detaljert analyse av truckene dine – også av trucker fra andre produsenter. Du kan styre din truckflåte mer effektiv med FMS både nasjonalt og internasjonalt, samt øke oversikten og sikkerheten til din truckflåte. Veiledning fra våre spesialister skjer direkte i dine lokaler. Fordelene er åpenbare: økt tilgjengelighet og produktivitet i truckflåten, lavere driftskostnader og bedre sikkerheten for mennesker og maskiner.

Hvilke fordeler gir Jungheinrich sitt flåtestyringssystem?

Fleet Management System er et system for analytisk innsamling, observasjon og evaluering av flåtedata – uavhengig av land eller produsent. Det nettbaserte og brukervennlige systemet gir deg tilgang til konkrete data for konkrete beslutninger. Slik kan du styre flåten effektivt og kostnadsoptimalt hvor enn du er.

Oversikt over dine fordeler:

  • Kombinasjon av merkantile og tekniske truckdata
  • Forståelige og nyttige evalueringer
  • Flåtedata tilgjengelig alltid og overalt
  • Flåtedata fra alle lokasjoner, også internasjonalt
  • Sertifisert sikkerhet hos Jungheinrich-flåtestyring
  • Fungerer uavhengig av truckprodusenten
  • Ulike flåtestyringsmoduler kan kombineres
  • Kostnadsoptimaliserer flåten
  • Beregnet for bruk på mobile enheter

Hvordan fungerer Fleet Management System?

Jungheinrich-flåtestyringsprogrammet FMS samler merkantile data, driftsdata og ulykkesstatistikk fra alle trucker i flåten. Du får tilgang til flåtedataene på en sikker styringsportal. Herfra kan du hente informasjon om din truckflåte fra praktisk talt hele kloden. Muligheten for innsyn i ulike typer data bidrar til reduksjon av driftskostnader og effektiv og sikker bruk av flåten.

Modulene Basis, Driftskostnader og Serviceadministrasjon brukes til å rapportere stamdata, avtaledata og kostnader.

Modulene Sikkerhet, Produktivitet og Tilgangsstyring kompletterer flåteanalysen. Modulene benyttes i kombinasjon med truckkomponenter (tilgangsmodul, dataregistrator med støtsensorer og sender). Komponentene som er innebygd i truckene, sender automatisk registrerte data til styringsportalen, hvor disse sammenstille med de forretningsmessige dataene og dermed gir deg et omfattende informasjonsgrunnlag. 

Moduler

Jungheinrich-flåtestyringsystemet Fleet Management System består av ulike moduler som du kan kombinere etter dine behov for flåtestyring, lagersikkerhet og analysemuligheter. Her kan du lese hvilke moduler som passer best til din flåte.

Modul Basis – den optimale oversikten

Modulen Basis er hjertet til flåtestyringssystemet Fleet Management System. Den gir deg tilgang til vårt nettbaserte system som samler inn og evaluerer flåtedata. Rettighets- og rolle-administrasjon styrer brukernes tilgang til systemet.

Større effektivitet
Ved hjelp av basis-modulen kan du analysere flåtestrukturen i detalj og uavhengig av basen. På et knappetrykk opplyser modulen deg om dine stam- og avtaledata samt antall og alder til dine trucker.
En grupperingsfunksjon for flåten gir deg enda mer innsikt i flåtestrukturen. Med den kan du strukturere flåten etter kjennetegn som f.eks. kostnadssted eller bruksområde.

Modul Driftskostnader – kontroll over kostnadene

Er du interessert i en detaljert presentasjon av kostnadene til din truckflåte? Da er modulen Driftskostnader en god løsning for deg. På noen få klikk kan du se leie-, finansierings- og servicekostnadene for hver truck – både grafisk og som tabell.

I tillegg får du oversikt over servicerapportene per truck. For eksempel dokumenterer modulen driftstimene per truck, slik at du kan uttale deg nøyaktig om utnyttelsesgraden og kostnaden til dine trucker. På denne måten kan du kontinuerlig vurdere lønnsomheten til flåten og identifisere kostnadsdrivere og hvor det er potensiale for å optimalisere.

Legg inn et toleranseområde rundt utvalgte nøkkeltall slik at du raskt blir oppmerksom på eventuelle avvik og kan innlede nødvendige forbedringstiltak. Slik har du alltid oversikt over aktuelle kostnader og kan treffe beslutninger på grunnlag av konkrete data.

Modul Serviceadministrasjon – oversikt over alt vedlikehold

Spar penger – med modulen Serviceadministrasjon. Den gir deg alltid og overalt en omfattende oversikt over servicestatus og sikkerhetskontroll av flåten. Som Jungheinrich-serviceavtalepartner profiterer du her av automatiske opplastinger av dine data, som kan gi deg regelmessig, sikker og oppdatert informasjon om datoer på forfalte, utførte og åpne servicearbeider og sikkerhetskontroller. Påminnelsesfunksjonen varsler deg fire uker i forveien, og bidrar til at du tidsnok kan sette av tid for forebyggende vedlikehold.

Praktisk og pålitelig
Med bedre oversikt over terminene vil du redusere administrasjonskostnadene og unngå unødvendige forstyrrelser av den daglige driften. Det vil føre til en varig reduksjon av driftskostnadene.

Modul Sikkerhet – begrense risiko, redusere kostnader

Sikkerheten til dine medarbeidere og arbeidsomgivelsen har høy prioritet. Med modulen Sikkerhet kan du både redusere eventuelle sikkerhetsrisikoer i arbeidsomgivelsen og redusere kostnadene på støtskader ved dine trucker.

Enkel truckkonfigurasjon på nett
I styringsportalen kan du for eksempel bestemme om føreren skal gjennomføre en sikkerhetskontroll av trucken – "daglig kontroll" – før oppstart. Det gir deg innsikt i flåtetilstanden og sikkerhet om at bare funksjonsdyktige kjøretøy brukes i driften.

Du kan også bestemme på forhånd om bestemte trucker skal slås av automatisk etter en satt periode uten bruk. Det sparer deg for unødvendige kostnader og forhindrer uautorisert bruk av trucken. Begge funksjonene gjør dine medarbeidere oppmerksomme på sitt ansvar ved håndtering av truckene.

Ta ut innsparingspotensialer
Du har dessuten mulighet til å definere støtparametere per truck og hvordan trucken skal reagere, som for eksempel sneglefart. Detaljerte og umiddelbar dokumentasjon gjør at du kan ta opp feilhåndtering med en gang. Det øker arbeidssikkerheten, medarbeidernes ansvarsbevissthet og gir deg en betydelig innsparingsmulighet på grunn av færre reparasjoner på trucker og lagerinnredning.

Modulen Produktivitet – øke effektiviteten

Modulen Produktivitet gir deg de nødvendige rapportene for å analysere utnyttelsen av truckflåte. På den måten kan du bruke truckene enda mer produktivt.

Modulen presenterer driftstimer til dine trucker. I tillegg kan du få prognoser over forventet antall driftstimer til slutten av kalenderåret og utnyttelsesgraden hittil. Avvik fra avtalte driftstimer blir synlige og gir deg tidlig mulighet til å forbedre utnyttelsen av flåten.

Økt produktivitet
Du kan oppdage innsparingsmuligheter ved å analysere hvilke trucker som brukes parallelt og hvor mange som maksimalt brukes samtidig, på et valgt tidspunkt. 
Gjennom grafiske fremstillinger og detaljerte oversikter kan utnyttelsen av flåten bestemmes etter baser og land. På dette grunnlag kan du starte målrettede aksjoner for produktivitetsøkning av flåten.

Modul Tilgangsstyring – Beskyttelse mot uautorisert bruk

Ser du etter et nettbasert system som effektivt beskytter dine trucker mot uautorisert bruk? Da lønner det seg å bli kjent med Fleet Management System-modulen Tilgangsstyring. Modulen er et smart alternativ til vanlige universalnøkler for truckene. Med denne kan du definere tilgangen til trucken på nett og per medarbeider, per område og avdeling. I tillegg kan du bestemme om truckene skal slås av automatisk når de ikke er i drift. Disse parameterne kan innstilles for hver enkelt truck. 

Din fordel: Du sparer driftskostnader og øker lagersikkerheten.


Snakk med oss og finn ut mer om vårt flåtestyringssystem!

Lurer du på noe?