Stage Helse & sikkerhet

Helse og sikkerhet

360-graders beskyttelsen fra Jungheinrich.
Der mennesker og maskiner jobber tett sammen, er sikkerhet spesielt viktig. Ikke bare på enkeltområder, men i hele lageromgivelsen. Derfor tilbyr vi mange ulike løsninger, produkter og tjenester som øker sikkerheten i dine internlogistiske prosesser. Mer sikkerhet betyr mer ytelse og færre kostnader.

Content Helse: Sikkerhet Godt beskyttet i alle lagerområder.

Med 360-graders beskyttelse fra Jungheinrich dekker du fem fareområder i lageret: Våre sikkerhetsløsninger beskytter dine medarbeidere, varer og lagerinnredning samt maskinene og data mot ulykker og misbruk. Vi hjelper deg å oppdage farene før ulykken skjer, og gjør lagersikkerhet lekende lett.

Kompetent sikkerhetsrådgivning

Økt kompleksitet og større dynamikk i lagerprosesser betyr økt farepotensiale på lageret. Med SAFEwalk fra Jungheinrich kan du forbedre sikkerheten på lageret på en helhetlig måte – og dermed redusere kostnader og spare ressurser for bedriften.

Gå forut med sikkerhet

Personsikkerhet har førsteprioritet hos oss. Vi tilbyr mye ekstra truckutstyr som beskytter medarbeiderne optimalt mot kollisjoner med trucker og mot andre uhell. I tillegg sørger ergonomiske utformingen av våre trucker for permanent avlastning og dermed bedre helse.

Dine varer og at de forblir skadefrie er et viktig grunnlag for din forretningssuksess. Våre assistansesystemer sørger for å beskytte dine varer optimalt, og å opprettholde din produktivitet og leveransesikkerhet. Slik sparer du tid og kostnader. 

Skadede lageranlegg er en risiko for dine ansatte, kjøretøy og gods. Våre eksperter beregner hvor på ditt lager risikoen for skade størst, sammen med deg setter vi inne de riktige tiltakene og holder dermed skadenivået på et minimumsnivå.

Det er ikke bare regelmessig vedlikehold og reparasjoner som garanterer lang levetid på truckene. Viktig er også å beskytte truckene ved å forebygge ulykker og støtskader.

Lurer du på noe?