Stage SAFEwalk
Kompetent sikkerhetsrådgivning

SAFEwalk

Økt kompleksitet og større dynamikk i lagerprosesser betyr økt farepotensiale på lageret. Med SAFEwalk fra Jungheinrich kan du målrettet forbedre sikkerheten på lageret – og dermed redusere kostnader og spare ressurser for bedriften.

Kyndig sikkerhetsrådgivning

Det er ikke nok å fokusere på et enkelt fareområde. Start din sikkerhetsgjennomgang med  SAFEwalk, en helhetlig prosess der vi dekker alle relevante sikkerhetsaspekter. Sammen med sikkerhetsansvarlige på ditt lager går spesielt opplærte Jungheinrich-medarbeidere en runde på lageret og går grundig gjennom følgende områder:

  • Truckførernes kvalifikasjoner og egnethet.
  • Truckenes utstyr og bruk.

  • Hele lagerområdet.

Vår standardiserte sjekkliste avdekker mulige sikkerhetsmangler. Til slutt får du verdifulle anbefalinger for å forbedre lagerområdet. Avhengig av lagerets størrelse varer SAFEwalk ca. 2 til 3 timer. Driften av lageret blir ikke påvirket, og kan fortsette uforstyrret.

Stage SAFEwalk (1)

Fordelene for din bedrift:

  • Økt sikkerhet for dine medarbeidere.
  • Større effektivitet med kortere stillstandstider og avbrudd.
  • Økt kundetilfredshet på grunn av færre skader på varene.

  • Langsiktig kostnadskontroll med forebyggende handlinger.

Vil du øke sikkerheten for dine medarbeidere, maskiner og lagerinnretninger med SAFEwalk? Jungheinrich bidrar selvsagt fra planlegging til implementering. Vi gir deg gjerne råd.


Ta kontakt for å få et tilbud:

Lurer du på noe?