Stage Automatisk smådelslager
Høyt tempo og økt vareflyt

Automatisk pallelager

Høy hastighet og presisjon ved innsetting og uthenting er alfa og omega i automatiske pallelagre. Vi tilpasser løsningen til deg slik at du kan oppnå best mulig vareomløp med maksimal plassutnyttelse.

Øk ytelsen i automatiske pallelagre

Hastighet og effektivitet er avgjørende hvis du vil oppnå høyest mulig vareomløp. Automatiske pallelagre viser sin styrke når det skal lagres og håndteres et stort antall artikler i drift over flere skift. Reolsystem, programvare og utstyr må spille på lag. Vi hjelper deg gjerne med planleggingen og innredningen av ditt automatiske pallelager.

Romutnyttelse på høyt nivå

Automatiske pallelagre kan være innbygningslagre eller frittstående silolagre med opptil 45 m høyde. Det gir god romutnyttelse. Reolplassene kan installeres i eksisterende lager eller være frittstående silolagre med paller, gitterbokser og individuelle lastbærersystemer. Disse kan klare last på opptil et tonn. Med mulighet for å konstruere reolene med enkel, dobbel eller flerdobbel dybde er disse lagrene egnet til å lagre nesten alle typer varer. Normaltemperaturlager, temperaturstyrt lager eller fryselager ned til –35 °C.

Automatiserte smalgangstrucker: Tjenesteyterne i det automatiske pallelageret

Utgangspunktet for våre automatiserte smalgangstrucker er våre velprøvde serietrucker som er utvidet med tilsvarende automatikk- og sikkerhetskomponenter. Resultatet er spesielt pålitelige og effektive førerløse transportkjøretøy (FTF) for lagring i løftehøyder opptil 13 m. De automatiserte stablerne leverer maksimum tilgjengelighet, effektivitet og kapasitet til ditt pallelager. For drift 24/7 er det mulig å realisere energiforsyningen med strømskinner på reolen. 

Kransystemer: Høyhastighet i det automatiske pallelageret

Spesielle høyhastighets kransystemer sørger for tempo ved innsetting og uthenting av varer i det automatiske pallelageret. For å utnytte lagerkapasitetene fullt ut, kan det brukes kurvegående kransystemer, som kan betjene flere gater. Øker kravene til kapasitet enda mer, er det mulig å integrere mer utstyr i eksisterende lagersystem. 


Ta kontakt for å øke ytelsen i ditt lager!

Lurer du på noe?