Stage Heismodul
  • Vertikal heismodul for optimal lagring på liten plass
  • Stor lagerplass på små flater
  • Høy effektivitet ved tilkobling til et vilkårlig lagerstyringssystem
  • Økt sikkerhet og beskyttelse for fører og gods som lagres
  • Moduloppbygd utvidelsesmulighet

Heismodul

Den moduloppbygde heismodulen er et lukket system, der utskyvbare brett settes inn vertikalt fra begge sider. Ved å lese en strekkode eller trykke på en knapp, sendes brettene automatisk til uthenteren som ligger i midten, hvorfra de transporteres til betjeningsåpningen.På grunn av den moduloppbygde konstruksjonen kan LRK tilpasses den aktuelle høyden både før og etter oppbyggingen.LRK leser inn hver hylle automatisk – produktene som skal settes inn tildeles deretter lagringssted i avstander på 25 mm. Avhengig av rommets høyde kan man spare inntil 85 % gulvareal i forhold til tradisjonelle systemer.

Den moduloppbygde konstruksjonen av LRK sikrer nesten ubegrenset fleksibilitet når det gjelder å utnytte takhøyden.Enhetens høyde kan velges i trinn på 100 mm, slik at heismodulen alltid kan tilpasses respektive kapasitets- og høydebehov. Også ved posisjonsendringer kan heismodulen raskt tilpasses nye behov ved å legge til, eller ta bort moduler.Ved bruk av flere etasjer kan man integrere inntil seks betjeningsåpninger på vilkårlige steder på for- og baksiden av LRK. Disse kan også endres senere. Hevedøren i hver betjeningsåpning hindrer at det strømmer ut avtrekksluft og sikrer føreren og varene som lagres.

Features

Lurer du på noe?