02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Automatiserte smalgangstrucker
Maksimal ytelse i automatiserte smalganger

Automatiserte smalgangstrucker

Våre automatiserte smalgangstrucker er de viktigste komponenter i det automatiserte smalgangslageret, som også består av reoler, programvare og transportsystemer. Våre automatiserte smalgangstrucker er perfekt integrert og utfører oppgavene effektivt og trygt.


Mak Content automated high rack stacker 1 simal ytelse på lageret – døgnet rundt

Bestemmer du deg for én eller flere automatiserte trucker på lageret, betyr det maksimal tilgjengelighet, effektivitet og ytelse. Multifrekvente kabler og transpondere i gulvet sørger for effektiv orientering i gangene. Og ønsker du døgnkontinuerlig drift, så er det mulig å gjøre energiforsyning via strømskinner på reolene.Content automated high rack stacker 1 (1) Gjennomtenkte standardtrucker som basis

Utgangspunktet for våre automatiske smalgangstrucker er våre serietrucker. Disse blir supplert med relevante automatiske komponenter. Resultatet er pålitelige og effektive automatiske trucker (AGV) for lageroppgaver som krever store løftehøyder. 
Content automated high rack stacker 3 Trinnvis automatisering

Du kan også trinnvis automatisere eksisterende manuelle trucker og klargjøre smalgangslageret for fremtiden. Med delautomatisering oppnår du 25 % økning i vareflyten i kombinasjon med vår prisbelønte warehouseNAVIGATION.
Du avlaster føreren og sørger for helt nøyaktig navigering til og posisjonering på lagerplassen. 
I helautomatisk modus beveger den automatiserte smalgangstrucken seg selvstendig i lagergangene og utfører transport- og lageroppgavene den er satt til, på en nøyaktig og pålitelig måte. Automatic high-rack stacker: Perfect interaction.

The infographic shows what is important in an automated pallet warehouse so that it delivers peak performance 24/7.

Les mer

Lønnsom automatisering med rett partner.

Content high rack stacker case studys

Tilpassede løsninger for alle sektorer.

Enten det er for nye anlegg, for modernisering eller utvidelse av eksisterende fasiliteter: gjennom mange års erfaring med intralogistikk, har vi hjulpet mange små, mellomstore og store selskaper over hele verden til å automatisere sine prosesser, samtidig som vi har fungert som hovedentreprenør for hele prosjektet.Vil du øke effektiviteten på lageret ditt til nye høyder?


Lurer du på noe?