Stage Automatiserte smalgangstrucker
Maksimal ytelse i automatiserte smalganger

Automatiserte smalgangstrucker

Våre automatiserte smalgangstrucker er de viktigste komponenter i det automatiserte smalgangslageret, som også består av reoler, programvare og transportsystemer. Våre automatiserte smalgangstrucker er perfekt integrert og utfører oppgavene effektivt og trygt.

Maksimal ytelse på lageret – døgnet rundt

Bestemmer du deg for én eller flere automatiserte trucker på lageret, betyr det maksimal tilgjengelighet, effektivitet og ytelse. Multifrekvente kabler og transpondere i gulvet sørger for effektiv orientering i gangene. Og ønsker du døgnkontinuerlig drift, så er det mulig å gjøre energiforsyning via strømskinner på reolene.

Gjennomtenkte standardtrucker som basis

Utgangspunktet for våre automatiske smalgangstrucker er våre serietrucker. Disse blir supplert med relevante automatiske komponenter. Resultatet er pålitelige og effektive automatiske trucker (AGV) for lageroppgaver som krever store løftehøyder. 

Trinnvis automatisering

Du kan også trinnvis automatisere eksisterende manuelle trucker og klargjøre smalgangslageret for fremtiden. Med delautomatisering oppnår du 25 % økning i vareflyten i kombinasjon med vår prisbelønte warehouseNAVIGATION.
Du avlaster føreren og sørger for helt nøyaktig navigering til og posisjonering på lagerplassen. 
I helautomatisk modus beveger den automatiserte smalgangstrucken seg selvstendig i lagergangene og utfører transport- og lageroppgavene den er satt til, på en nøyaktig og pålitelig måte. 


Lurer du på noe?