02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Mobile reoler

Mobile reoler

  • Best mulig lagerutnyttelse takket være mobil arbeidsgang
  • Inntil 90% besparelse av reolganger
  • Bedre arealutnyttelse
  • FiFo kan realiseres
  • Kan betjenes mekanisk
  • Kortere kjøreavstander
  • For palle- og knektreoler

Mobile reoler

Mobile reoler består av småvare-/pallereoler eller grenreoler som er montert på mobile underlag. Reolene er utstyrt med motorer og kan styres ved hjelp av skinneføring dit hvor det er behov for en reolgang for øyeblikket. Med dette prinsippet kan man spare 9 av 10 arbeidsganger, som da kan benyttes som nye lagerrom. Styringen kan utføres sentralt fra koblingsskapet, desentralt fra den enkelte reolen eller med en fjernstyring.

Features

Lurer du på noe?