02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Mobile reoler

Mobile reoler

  • Optimal plassutnyttelse med færre ganger.
  • Mindre energiforbruk og lavere driftskostnader gjennom kompakt lagring.
  • Tilgang til enkelte plasser.
  • Tids- og energibesparelser takket være kortere kjøreruter.
  • Kan utvides etter ønske.

Mobile reoler

Gangene mellom reolene gjør flatebehovet større. Mobile reolenheter kan redusere plassbehovet med inntil 90 %. I dette systemet åpner du arbeidsgangen ved at du skyver reolene fra hverandre der du trenger det. Mekanismen bak: Mobile reoler, som er montert på elektrisk drevne sokler («vogner»). Styring skjer sentralt fra de enkelte reolene, eller via fjernstyring. Plassen du sparer kan brukes som ekstra lagringsområde. Dette resulterer i ekstremt god plassutnyttelse. Enkel betjening gjør at du fortsatt har rask tilgang til alle artikler. Du kan også bruke større trucker fordi du bare trenger å åpne én arbeidsgang om gangen. Dermed er ikke størrelsen på truckene en viktig faktor med tanke på plassforbruk. Kan brukes til palle-, plukk- og grenreoler.

Features

Relaterte produkter

Lurer du på noe?