02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Systemleverandør
Intelligent intern logistikk for ditt lager

Systemleverandør med erfaring

Vi har lang erfaring med å utvikle skreddersydde logistikksystemer, uavhengig av automatiseringsgrad. Denne erfaringen bruker vi til å løfte effektiviteten og produktiviteten på lageret ditt, til et helt nytt nivå.

Øke effektivitet og produktivitet automatisk

Smart intern logistikk kommer fra godt samspill mellom menneske, maskin, programvare og  lageromgivelser. Som liten eller mellomstor bedrift, eller som globalt selskap med komplekse lagermiljøer og høy automatiseringsgrad kan du dra nytte av vår omfattende erfaring. Fordi, hvis du jobber systematisk med effektivitet og produktivitet , altså som totalsystem, kommer helt nye muligheter til syne. Løsningen som passer til deg må ikke nødvendigvis ligge i automatiseringen. Vi utformer vare- og materialflyt i ditt lager: via manuelle, halvautomatiske eller helautomatiske prosesser – akkurat som du trenger det."Det handler ikke bare om effektivitet, det handler om bærekraft."

Førsteklasses lagersystemer begynner med et godt partnerskap

Til ditt prosjekt trenger du en kunnskapsrik partner, bærekraftige konsepter, intelligente løsninger samt førsteklasses service og support. Vi er med deg hele veien fra den første materialflyt-rådgivningen, over logistikkplanlegging og prosjektering, til innredningen av anlegget. Som totalentreprenør støtter vi deg med en kontaktperson som koordinerer de ulike faggruppene i prosjektet og som holder oversikten for deg. Også etter at prosjektet er avsluttet, kan du stole på vårt finmaskede nettverk av egne serviceteknikere – slik at ditt anlegg holder seg på en bærekraftig og lønnsom kurs også i fremtiden.


Kvalitet og pålitelighet på alle fagområder

Jungheinrich har bred internasjonalt erfaring med logistikksystemer og en omfattende produktportefølje. Fra palletrucker, smalgangstrucker, helt til kransystemer og transportteknologi. For å ivareta kvaliteten og påliteligheten av våre løsninger, overlater vi ikke produksjonen av de viktige intralogistikk-komponentene og tilhørende service til andre bedrifter. Slik kan vi støtte deg langsiktig og pålitelig mot dine forretningsmål.

"Automatisering setter effektivitet i bevegelse."

Automatiseringsløsninger – så individuelt som lageret ditt

I en digitalisert verden, der tempoet blir stadig raskere og takten i varebevegelsene endrer seg stadig raskere, avgjør samstemt lagerkoreografi din suksess. Sammen med deg finner vi den rette automatiseringsgraden og de best egnede automatikkomponentene. Som din automatiseringspartner går vi sammen med deg trinn for trinn, fra den første ideen, over idriftsettingen, helt til lagerutvidelser og service.


I 3 trinn mot en skreddersydd automatiseringsløsning.

Les mer

Stage Prosjekt-service

Den systematiske veien mot mer effektivitetEr du interessert i skreddersydde logistikkløsninger?

Stage Utbytte

Send en uforpliktende forespørsel via skjema eller til systemer@jungheinrich.no

Ta kontakt

Lurer du på noe?