02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage automatiseringsprosess 3

10 tips til hva du bør vite før du kan automatisere lageret

Alle leter naturlig nok etter måter å jobbe mer effektivt på, og automasjon kan være løsningen. Men automasjon koster. Her får du 10 tips til hva du bør vite før du bestemmer deg for om du skal automatisere lageret.

Av Jens Iver Gjerlaug

Hva er egentlig automatisering på et lager? Enkelt sagt innebærer automatisering av en lagerløsning å erstatte manuelle oppgaver med operasjoner som styrer seg selv. Det høres forlokkende ut.  

  • En maskin trenger ikke kaffepauser eller andre adspredelser og blir aldri syk.   
  • En maskin jobber jevnt og trutt og utfører oppgavene den er satt til hvis den får jevnlig service.  
  • En maskin plukker sjelden eller aldri feil eller setter pallen feil.

Men, automasjon koster mye penger. Alle leter naturlig nok etter måter å jobbe mer effektivt på, og automasjon kan være løsningen for deg, dersom du ønsker å legge om driften. Men automasjon krever en stor investering. Derfor er det utrolig viktig å gjøre grunnarbeidet som avgjør om automatisering er det riktige for deg. 

Om du kommer fram til at automatisering er løsningen, må du avgjøre i hvilken grad du skal automatisere og ikke minst hvilke prosesser du vil ta for deg. Her får du 10 tips til hvordan du skal gjennomføre grunnarbeidet. 

1. Konkretiser hva du ønsker å oppnå ved å automatisere lagerløsningen

Hva er grunnen til at du vurderer å automatisere din lagerløsning akkurat nå? Hvor er det skoen trykker? Er lageret for lite? Er driften ineffektiv? Må dere flytte lageret? Ønsker du å automatisere fordi en hovedkonkurrent har gjort det? Ønsker dere å ta en ny posisjon i framtiden som det må planlegges for? Vil dere oppnå bedre ergonomi? 

Dere må altså konkretisere hvilke mål prosjektet har og prioritere hva som er viktigst for dere. Hvor er dere nå og hvor er dere på vei? Hvordan skal lagerløsningen støtte opp under videre strategi. Det er utrolig viktig å ha en liten grunnmur tidlig i prosjektet. Denne grunnmuren kan endres underveis, men den bør stå der før man bestemmer seg for hvilke løsninger, teknologier eller leverandører som er aktuelle. 

Når dette er unnagjort, starter du analysearbeidet og identifiserer egne behov og forutsetninger. Dette er den mest arbeidskrevende prosessen. Målet er å bygge videre på grunnmuren og definere viktige parametere som en løsning må støtte. 

2. Behovet for lastbærer og gods på lageret må kartlegges

Hvilke typer av lastbærere (eks. paller, kasser) og gods (kartonger, produkter) har dere i dag og hva kommer dere til å ha i fremtiden?  Her er det viktig å definere noen målbare parametere som høyde/bredde/lengde, vekt, type, overheng på pallene, kvalitet og hvordan gjøre seg opp noen tanker om hva den nye løsningen skal måtte håndtere. Siden det er vanskelig å spå om fremtiden, er dette ingen eksakt vitenskap, men heller et arbeid som må gjøres for å stake ut en kurs for hva slags løsning som kan passe ditt lager. 

3. Eventuelle krav til miljøet på lageret må kartlegges

Hvis du har spesielle krav til hvordan dine produkter skal oppbevares eller håndteres må det kartlegges og tas hensyn til i senere konseptutvikling. Dette kan være f.eks. spesielle krav til  temperatur, sikring, liggetid eller plukkrekkefølge: det vil si FIFO, first- in- first- out eller LIFO, last- in first- out. 

4. Nøkkelegenskaper ved arealet/tomta du har tilgjengelig for lageret må beskrives

Har dere allerede en tomt med gitte forutsetninger rundt for eksempel tilgjengelig areal, tillatt byggehøyde, eller infrastruktur?  Dette vil sette premissene for hvor man eksempelvis kan kjøre inn/ut på tomta. Derfor er det relevant for hvilke lagerløsninger det er aktuelt å vurdere.

5. Materialflytdiagrammet for lageret ditt nå og i framtiden må defineres

Det vil si lag en prosessbeskrivelse som omfatter kapasitet og volum nå og hva det blir behov for i framtiden. Ditt konkrete behov skal ende opp i et tall som beskriver hvor mange paller som går inn, hvor mange paller som skal lagres og hvor mange paller som går ut i løpet av en time. Dette er den viktigste jobben du må gjøre. Dette tallet legger føringer for hvilke løsninger du kan velge mellom. 
Du må gjøre dette to ganger, først må du lage et materialflytdiagram for situasjonen as is – akkurat nå. Deretter må du lage et materialflytdiagram for situasjonen om ett år, altså et to be-skjema. Du må se inn i spåkula. Ser du for deg at ditt behov vil øke med 10 % neste år, så bør det fremtidige scenarioet diktere løsningen. 

Dette arbeidet er essensielt, fordi et manuelt lager er mer fleksibelt enn en automatisert løsning. En kran vil sørge for 25 paller inn og ut uavhengig av om behovet er 10 eller 30. Hvis du plutselig har et behov for 100 paller inn og ut under Black Friday, så har du et problem. Du må ta et valg mellom om du skal skaffe deg fire kraner, noe som vil føre til 364 dager med overkapasitet og en enorm investering. Eller kanskje den beste løsningen er en kran som suppleres med manuelle prosesser den ene dagen i året? 

Det handler om dine dimensjonerende data. I denne prosessen bidrar Jungheinrich gjerne som rådgivere. Det er viktig å treffe riktig på hoppkanten, og det er du som har eierskap over skjemaet. Når materialflytdiagrammet er lagt, så kan vi begynne å se på løsninger. 

Content Automatiseringsprosess

6. Virksomhetens preferanser for lagerløsningens teknologi må kartlegges

Har man preferanser internt, og i hvilken retning trekker disse? Er det motstand for å automatisere, eller er det bestemte former for automasjon man foretrekker? Det kan være ulike syn og begrunnelser for hvorfor akkurat en spesifikk type automasjon er å foretrekke framfor en annen. Det kan være mange årsaker til at man har en preferanse, alt fra hva man har klart å tilegne seg av informasjon på egenhånd eller man kan ha førstehåndskunnskap fra tidligere. 

7. Avklar hvilke forventninger ledelsen har til ROI / business case

Tradisjonelt sett så har ROI (Return On Investment) vært en viktig parameter for å avgjøre om det skal investeres i en lagerløsning med automasjon. Investeringen skal tradisjonelt sett i bransjen gjerne være tilbakebetalt innen 3 år. Dette settes ofte opp mot kostnaden av å drifte som i dag eller et annet manuelt alternativ. 
I de senere årene så har dette endret seg i stor grad. Det er blitt minst like viktig for virksomheter å investere for fremtiden. Stadig flere innser at automasjon ikke kun er en investering som kan måles i direkte avkastning, men er en nødvendighet. 
Automatisering må ofte til for å møte økende utgifter til personal, hyppige jobbskifter, krav til raskere leveringer og for å dekke opp ekstreme volumbehov. Dermed er det stadig flere som lander på at man ikke kan drifte uten automasjon, og derfor har gått litt bort fra det absolutte kravet om ROI.

8. Det er viktig å ikke forhaste seg og investere nok tid i tidlig fase

Selve sonderingsfasen, hvor man vurderer ulike løsninger og leverandører, er en av de viktigste fasene i et automasjonsprosjekt. Det er her det gjelder å ikke bomme, fordi dere antagelig må leve med lagerløsningen (og leverandøren) i de neste 20 årene. Hvor mange som skal være med i prosjektgruppen og hvilke roller som skal være representert er avhengig av hvordan dere er strukturert. 
Det viktigste er at prosjektgruppa har et eierskap til automasjonsprosjektet. Ikke lås dere for tidlig til en konkret løsning. Gjennomfør referanseturer og se på mange ulike konsepter, løsninger og leverandører. Når du har gjort det, har du bygget såpass langt videre på grunnmuren, at du kan begynne å se på ulike løsningskonsepter.  Men først må en viktig ting på plass. 

9. Prosjektgruppa må skaffe forankring hos ledelsen

Dersom ledelsen ikke har vært direkte involvert i prosjektgruppa, må de involveres nå. Presenter resultatene dere har kommet fram til hittil, og hvilke ulike løsningskonsepter som har krystallisert seg i løpet av prosessen. Vær sikker på at ledelsen følger tankegangen, og at dere er enige om hva som skal til for å nå selskapets mål.  Se i mer detalj på hvilke prosesser som bør automatiseres. 
Det finnes uendelige muligheter til automatisering. Det kan være snakk om alt fra å innføre et komplett Warehouse Management System til så enkle ting som å automatisere prosessen å brette kartonger eller sette på etikett.  Som oftest vil et automatiseringsprosjekt avgå med døden, fordi det koster mer enn det smaker. 

10. Ikke bind dere til verken leverandør eller produkt for tidlig 

Gjør grundig research før dere velger leverandør og snakk med flere aktører på markedet. Det er ingen grunn til å velge den første og beste. Snakk gjerne med oss om hva vi kan levere og suppler med informasjon fra andre aktører. Det finnes utallige måter å automatisere på, og det er uhyre viktig at du velger riktig løsning for deg. Det er lett å bli blendet av de positive effektene av automasjon.

Diskusjonene går gjerne rett over i «Hvilke prosesser kan jeg automatisere?», i stedet for å først svare på spørsmålet, «Bør jeg automatisere?» Finn svaret på dette viktige spørsmålet først. I Jungheinrich har vi kompetanse på alle typer lagersystemer enten de er manuelle, semiautomatiserte eller helautomatiserte. Vi er derfor en nøytral rådgiver og hjelper dere gjerne med å finne ut hva som passer dere best. 

Jens Iver Gjerlaug

Jens Iver Gjerlaug 9921

Manager Logistics Systems

jens.gjerlaug@jungheinrich.no

Ta kontakt

Abonner på lager- og logistikkbloggen og få de nyeste artiklene og nyhetene rett inn i din e-post!

Lurer du på noe?