02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Picture 24V Sustainability

Kan bærekraft og automasjon på lageret gå hånd i hånd?

Hva er de viktigste stikkordene som beskriver et moderne lager? Det bør være mest mulig effektivt, noe som oftest innebærer en form for automasjon, men det må i tillegg være bærekraftig.

Av Jens Iver Gjerlaug

Så hva betyr egentlig bærekraft i denne sammenhengen? Begrepet ble lansert av tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland i rapporten «Vår felles framtid» i 1987. Her defineres bærekraft som «utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov». Begrepet blir mye brukt i dag, av både politikere, media og bedrifter, men det har skjedd mye siden lanseringen på slutten av 80-tallet. 

Det å tenke grønt og minimalisere sitt eget karbonavtrykk er ikke lenger noe som kun opptar miljøaktivister. Det er noe som opptar oss alle. Som en konsekvens er bærekraft nå en prioritert aktivitet på linje med økonomisk vekst.

Det holder ikke lenger med såkalt grønnvasking som er et negativt ladet ord. Det kreves reell bærekraft, også på lageret, og man kan bli straffet for å ikke tenke miljø. Bærekraft er nå en viktig del av en business case eller en prosjektbegrunnelse for et lager. Det skal settes en verdi også på bærekraft. 

Hvordan kan automasjon bidra til en mer bærekraftig lagerløsning?

  1. Et automatisert anlegg med kraner er generelt mer energieffektivt enn et manuelt lager med trucker og ansatte. Årsaken er at du som regel bygger høyere og tettere, noe som betyr at transportbehovet fra inngående til utgående torg er lavere. 
  2. I et automatisert lager har du ikke samme behov for å varme opp eller lyssette hele lagerlokalet
  3. En større del av energien som benyttes for å flytte varer kan gjenbrukes i et automatisk kranlager ved at bremseenergien regenereres som strøm.  
  4. Jo mer automatisering på lageret, desto færre skader på både produkter og på selve lagerinnredningen. Dette vil føre til mindre avfall. 
  5. Det skjer ikke feilplukk på et lager som er automatisert. Dermed forhindres mange returer. Returer er en stor bidragsyter til det negative CO2-avtrykket som utbredt e-handel fører med seg. 
  6. Automatisering bidrar til at man klarer å pakke tettere både i kartongene og på bilene.  Dermed frakter man mindre luft ut til kundene. 
  7. Kranene og AGV-ene i en automatisert løsning kjører alltid optimalt i forhold til mest effektiv energibruk.  

Dette betyr allikevel ikke at helautomatisering er en forutsetning for bærekraft. Det er mange muligheter for automatisering av enkelte prosesser, mens andre fortsetter manuelt. Det er umulig å vite hva som er riktig  for ditt lager uten en grundig analyse.

Det er en etablert sannhet at automasjon alltid lønner seg, men det er ikke sant. Det er uklokt å automatisere for automatiseringens skyld.  

I Jungheinrich har vi nødvendig kompetanse og løsninger som støtter både manuelle og automatiserte løsninger. Vi har ingen preferanse, annet enn å hjelpe deg å finne den beste løsningen. 

Kun elektriske trucker på lageret – avgir 52 % mindre CO2

Uansett hva vi lander på, er bærekraft noe Jungheinrich allerede har hatt på agendaen i en årrekke. Vi solgte ikke en eneste truck med forbrenningsmotor i 2021, til tross for rekordhøyt salg. 

Vi har gjort våre elektriske trucker så gode, at det ikke lenger er behov for diesel- eller gassdrevne trucker. En elektrisk gaffeltruck med litium-ionbatterier avgir i gjennomsnitt inntil 52 prosent mindre CO₂ enn en dieseldrevet gaffeltruck. 

I tillegg gir litiumbatteriene kortere ladetider, mindre strømforbruk og opptil tre ganger så lang levetid som tradisjonelle bly eller syrebatterier, noe som gir stor miljøgevinst. 

Gjenbruk av trucker og bærekraftstrategi

Jungheinrich har i tillegg etablert en gjenbruksordning for trucker som heter Jungstars. Det er brukttrucker som er totalrenoverte og selges til lavere pris med garanti. 

Jungheinrich internasjonalt har laget en strategi som heter 2025+ der bærekraft og klima i tillegg til lønnsomhet og effektivitet står i fokus. Automatisering, digitalisering og fremtidsrettede energisystemer er i sentrum av strategien. Blant annet skal over 70 prosent av truckene som blir solgt ha litium-ionbatteri. 

Skal bli CO2-nøytrale

Jungheinrich har satt seg som mål å bli CO₂-nøytralt selskap. For å oppnå det skal alle Jungheinrich-avdelinger i Tyskland inkludert selskapets seks tyske fabrikker utelukkende drives med fornybar energi. Det langsiktige målet vårt er også å erstatte så mange dieseldrevne servicebiler som mulig med elektriske de neste årene.

Velger du oss som rådgiver, har du en garanti for at bærekraft er en viktig del av bildet, når vi ser på ulike løsninger for å gjøre ditt lager mest mulig effektivt å drive.

Jens Iver Gjerlaug

Jens Iver Gjerlaug 9921

Manager Logistics Systems

jens.gjerlaug@jungheinrich.no

Ta kontakt

Abonner på lager-og logistikkbloggen og få de nyeste artiklene og nyhetene rett inn i din e-post!

Lurer du på noe?