02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Beskyttelse av lager

Dette er tabben du bør unngå når du skal innrede lageret ditt

Hvordan får du flest mulig paller inn på lageret? Hvis du har stilt deg selv dette spørsmålet, bør du lese videre. For da har du gått rett i en vanlig felle, når man skal innrede et lager.

Av Jens Iver Gjerlaug

Det er en helt vanlig og ikke minst tilsynelatende logisk slutning at målet med å innrede et lager er å få plass til flest mulig paller innenfor et definert område. Flere paller betyr plass til flere varer og større kapasitet. Men dette er allikevel en feilslutning. Spørsmålet du bør stille deg selv er ikke «Hvordan få flest mulig paller inn på lageret?», men «Hvordan skal jeg innrede lageret mitt for å skape mest mulig effektiv drift?» 

Effektiv drift er nøkkelen – ikke antall paller

Effektiv drift bør alltid være din første prioritet, når du skal innrede og velge ut ulike teknologier til en lagerløsning. Eksempel på minst tre spørsmål du bør ha svar på før du velger lagerinnredning er: 

  • Ivaretar lagerinnredningen brede nok kjøreganger for effektiv drift? 
  • Ivaretar lagerinnredningen sikkerheten på lageret mitt?
  • Settes det av nok plass til inngående og utgående torg? 

En vanlig feil er som nevnt å et ensidig fokus på å få inn maksimalt antall paller for enhver pris. En konsekvens blir at det ikke settes av nok plass til viktige områder som inngående og utgående torg. I stedet settes det opp flere reoler for eksempel. Konsekvensen blir da at du må flytte på pallene som står på inngående og utgående torg hele tiden, fordi det er satt av for lite plass. Dermed bruker du mer tid på å finne fram varene som skal ut, fordi de er plassert «der det er plass».  Du bruker også lengre tid på å finne plass og kjøre bort pallene som skal inn. Dersom du besøker de store grossistenes lager, vil du se at de ikke gjør denne tabben. Der er det prioritert nok plass, spesielt på utgående torg, slik at håndteringen av varene er imponerende effektiv.

Å velge flere palleplasser for enhver pris er altså en meget kortsiktig tankegang. Effektiv drift er nøkkelen og et mantra innen lagerdesign. Å alltid velge en best mulig business case vil derfor få konsekvenser for effektiviteten og dermed lønnsomheten. Å ikke sette av nok plass til andre ting enn paller, kan også gå ut over sikkerheten på lageret.

Du trenger E6 – for økt effektivitet og sikkerhet på lageret

Du bør legge opp til at det går en «E6» på alle transportetappene mellom lagerreolene hvor truckene ferdes, ikke bare en smal riksvei. Da kan truckene kjøre mer effektivt mellom reolene, og i tillegg er det plass til sikkerhetssoner for besøkende og andre ansatte som ikke er direkte involvert i lagerdriften. Dermed blir lageret både mer effektivt i drift og sikkerheten er godt ivaretatt. 
Dersom du baserer deg på trange reolganger, vil det innebære at når en truck kjører inn, så er det lite plass både foran og bak, når du skal ha en pall opp i høyden. Det går greit for de mer erfarne truckførerne, men dessverre er det ikke flust av disse og det er en bransje med stor utskiftning av ansatte. De mer uerfarne truckførerne, som det er langt flere av, vil bruke lengre tid og ha flere ulykker og uhell, hvis gangene er for trange. Da kan du ende opp med ødelagte reoler som du kunne ha spart deg for ved å gi 10 cm mer luft i gangen. Det er viktig å unngå kø og trafikk-korker forårsaket av at det er for trangt til at to trucker kan passere hverandre. Møteplasser er ingen god løsning. 

Færre farlige situasjoner på lageret

Setter du av nok plass vil det oppstå færre farlige situasjoner, både for lageransatte og besøkende. På enkelte av de store lagrene er det satt av egne definerte veier til fotgjengere. Her bør de mindre lageraktørene lære av de store. Den kortsiktige gevinsten du oppnår med å prioritere flere palleplasser, taper du på lenge sikt, fordi effektiviteten og sikkerheten på lageret reduseres. 
Tenk på at du skal ha lageret de neste 10-20 årene. De få kronene du sparer på å legge fram en litt bedre business case taper du på i lengden. Effektiv drift betyr å ikke suboptimalisere i forhold til palleantall. Vi i Jungheinrich har lang erfaring med å hjelpe aktører i ulike størrelser med en lagerinnredning og design som passer dine behov. 

Jens Iver Gjerlaug

Jens Iver Gjerlaug 9921

Manager Logistics Systems

jens.gjerlaug@jungheinrich.no

Ta kontakt

Abonner på lager- og logistikkbloggen og få de nyeste artiklene og nyhetene rett inn i din e-post!

Lurer du på noe?