02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Content Automatiseringsprosess

Hva er avgjørende for om lageret ditt kan automatiseres?

Det er en etablert sannhet at automasjon alltid lønner seg, men det er ikke sant. Det avgjørende er behovet ved ditt lager. Det er uklokt å automatisere for automatiseringens skyld. 

Av Jens Iver Gjerlaug 

Men for å starte med begynnelsen. Hva er egentlig automatisering på et lager? Enkelt sagt innebærer det å erstatte manuelle oppgaver med operasjoner som styrer seg selv. Det høres forlokkende ut. 

 En maskin trenger ikke kaffepauser eller andre adspredelser og blir aldri syk.   

  • En maskin jobber jevnt og trutt og utfører oppgavene den er satt til hvis den får jevnlig service.  
  • En maskin plukker sjelden eller aldri feil eller setter pallen feil 

Eksempler på måter å automatisere lageret på

Du kan for eksempel automatisere repeterende transportoppdrag med en AGV – Automated Guided Vehicle, det vil si en selvkjørende truck. Eller du kan velge en semiautomatisk løsning, hvor trucken har forvalg som justerer høyden automatisk til riktig høyde for ditt lager. De lagrede innstillingene gjør arbeidet enklere, og dermed raskere å utføre for den ansatte.  Eller du kan velge å bygge et kranlager. Da bygger du i høyden, slik at tomtebehovet er mindre. Det finnes utallige muligheter, og det er uhyre viktig at du velger riktig løsning for deg. Det er lett å bli blendet av de positive effektene av automasjon.  Diskusjonen går gjerne rett over i «Hvilke prosesser kan jeg automatisere», som overskygger det viktigste spørsmålet, nemlig «Hvilke prosesser bør jeg automatisere»?   

Automasjon av lageret koster mye penger 

Alle leter naturlig nok etter måter å jobbe mer effektivt på, og automasjon kan være løsningen for deg, dersom du ønsker å legge om driften. Men automasjon koster. Det krever en stor investering. Du må være sikker på at den gir deg ønsket ROI (Return On Investment). Det første du må gjøre for å finne ut om automatisering er løsningen for deg, er å identifisere egne behov. Du må definere dine egne dimensjonerende data. 

Enten du skal etablere et helt nytt lager eller du må utvide det du allerede har. Vi hjelper deg navigere i lagerjungelen. 

Det er liten tvil om at mer og mer av samfunnet bli automatisert og mye av teknologien som benyttes er gjennomprøvd og moden. Dette gir en trygghet for at det ikke blir gjort feilinvesteringer med tilhørende store konsekvenser, men det skjer allikevel.  

Content Automatiseringsprosess 8

En behovsanalyse for lagret ditt 

Selv om du trenger en ny lagerløsning, fordi lageret ditt har blitt for trangt eller for dyrt, så er ikke en helautomatisert løsning nødvendigvis den beste for deg. Kanskje er de heller slik at enkelte prosesser bør automatiseres, mens andre prosesser er bedre ivaretatt av manuelle løsninger? Det er umulig å vite uten en grundig analyse. Første steg i automatiseringsprosessen må derfor være en behovs- og investeringsanalyse, som viser i hvilken grad automasjon lønner seg. Denne analysen ser på fremtidens lagerbehov og sørger for at graden av automasjon er tilpasset dette behovet.   

Du låser deg til en lagerløsning og en leverandør

Det finnes nemlig et potensielt ris bak speilet. Den dagen du velger å automatisere, er du låst til løsningen du har valgt i en lang periode framover. En manuell løsning er for eksempel mye mer fleksibel enn en automatisert løsning, når det store variasjoner i volumet som oppstår en gang iblant.Et eksempel kan være ved Black Friday.

En 100% automatisert løsning ville måtte bygges for å takle hele dette volumet gjennom hele året, da med mye overskuddskapasitet de resterende dagene av året. Er lageret ditt manuelt, kan du løse problemet ved å leie inn ekstra operatører  i en kort periode.  

Automatisering er altså et komplekst tema, og den partneren du velger i automatiseringsløpet vil være din partner i lang tid framover. Derfor er det viktig at behovs- og investeringsanalysen gjøres grundig, og at man forutser så godt som mulig endringer i fremtiden. Eksempler på dette er kapasitet (antall plukk, innlagringer, forflytninger) eller ordrestruktur (skifte fra butikk til konsument), ladetider og lignende.  

Vi er din sparringspartner på lager

I Jungheinrich har vi nødvendig kompetanse og løsninger som støtter både manuelle og automatiserte løsninger. Vi har ingen preferanse, annet enn å hjelpe deg å finne den beste løsningen for deg og ditt lager. Prosessen med å definere dine behov kan være omfattende, men gjør man dette arbeidet grundig og riktig først, er valget av løsning lett etterpå. Derfor ønsker vi å være med ut fra startblokka.  Vi ønsker å være din langsiktige rådgiver og sparringspartner enten du velger det ene eller det andre.  

Er du interessert i å få en vurdering av mulighetene for automasjon av lageret ditt?

Jens Iver Gjerlaug

Jens Iver Gjerlaug 9921

Manager Logistics Systems

jens.gjerlaug@jungheinrich.no

Ta kontakt

Abonner på lager- og logistikkbloggen og få de nyeste artiklene og nyhetene rett inn i din e-post!

Lurer du på noe?