02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Products range_[MAM-40314]
12 spørsmål du må ha svar på

Hvordan velger jeg riktig truck til lageret?

Lageret ditt har et løftebehov og du trenger en eller flere trucker. Men hvordan vet du at du velger en truck som oppfyller behovene dine både nå og i framtiden?


Av Adam Conrad

Enten du skal erstatte en gammel truck eller om det har oppstått et helt nytt løftebehov på lageret, er det lurt å ikke forhaste seg. Selv om du gjerne skulle hatt den nye trucken i går, kan det koste deg både tapt tid og penger, dersom du ikke gjør noen essensielle undersøkelser før du velger. 

Dersom du har hatt trucker i en årrekke og har alle spesifikasjoner klare, går det som regel raskere å bare bestille en ny. Men! Det kan hende det har skjedd endringer i bransjen, som du bør ta hensyn til. Har du aldri kjøpt en truck før, trenger du antagelig mer veiledning. 

Pris bør ikke være det eneste som betyr noe for valget av truck

Det finnes ikke noe fasitsvar på hva som er riktig truck for et lager. Den riktige trucken, er den som oppfyller dine unike behov på best mulig måte, både på kort og litt lengre sikt. Behov og krav er veldig ulike. De avhenger mye av størrelsen på virksomheten og dermed også budsjettene. 

Den innledende investeringssummen er et viktig element og veier ofte tyngre for en liten virksomhet enn for en større. Store aktører har som regel større volum varer og derfor også høyere omsetning å fordele kostnadene på. Med det utgangspunktet er det rimelig at investeringssummen blir mindre viktig enn effektivitet og vareflyt. 

Selv om pris er en viktig faktor bør det ikke være det eneste som er viktig. Det er årsaken til at større bedrifter med vekstplaner eller kunder med maskiner i kontinuerlig drift, ofte er tjent med å investere mer i truckene. Dette vil bedre ivareta effektivitet, hastighet og føre til høyere oppetid og vareflyt. Langsiktig blir ROI eller gevinsten av den ekstra investeringen ofte langt større enn det man ville spart kortsiktig på å velge en rimeligere truck.  Det lønner seg derfor å gå dypere i behovsanalysen for å ta den best mulige beslutningen, når du velger truck. 

Hva er årsaken til at du trenger en endring på lageret?

Det kan være mange ulike årsaker til at en trenger nye trucker og annet utstyr på lageret.

 1. Dere må flytte fra et lager til et annet: Da er det ofte slik at man ikke kan gjenbruke utstyr og lagerløsninger, fordi det er andre begrensninger på det nye lagret enn det gamle. Da er det lurt å kontakte mulige leverandører så tidlig som mulig. Vi hjelper deg gjerne med å drøfte idéer og komme med ulike forslag til hvordan dine behov kan oppfylles på best mulig måte. Helt uforpliktende. Jo tidligere du involverer mulige leverandører jo bedre. Kanskje du trenger inspirasjon og vil bli med på et besøk til noen av våre kunder? 
 2. Det har oppstått et helt nytt behov på lageret som må dekkes: Kanskje du har fått en ny kunde eller en ny produktlinje, som stiller nye krav til driften og utstyret ditt? Finn ut av hva slags ulike kreative løsninger som finnes, med fordeler og ulemper tydelig forklart. Vi tar gjerne tidlige brainstorming-møter rundt ulike idéer. Det er spesielt gunstig at leverandører er inne så tidlig som mulig når du planlegger et nytt lager eller skal utvide det du har.
 3. Du har fått en ny logistikksjef som krever endringer: Du har akkurat fått en ny sjef som vil sette sitt merke på driften. Vedkommende mener det er for mange maskiner som står og ønsker seg færre, men mer effektive trucker eller kanskje til og med automatisering med AGV-er. 
 4. Endringer tvinger seg fram pga. bærekraft: Endringer på lageret og utstyret kan også tvinge seg fram, fordi ledelsen ønsker å gå en mer bærekraftig vei og bytte energiløsning fra fossilt drivstoff til elektrisitet. Det er en bred oppfatning om at myndighetene kan komme til å innføre krav om bærekraftige løsninger, også på lageret. Da er det en fordel å ligge noen skritt foran.  

Bruk nok tid på å definere egne behov og involver oss som leverandør

Det kan altså være en lang rekke ulike scenarioer som ligger bak et ønske om å investere i nye trucker.

Det kan også være en idé å tenke igjennom om det virkelig er nødvendig å kjøpe en ny truck? Kanskje tiden er inne for å inngå en avtale om langtidsleie/leasing i stedet? Da unngår du å bruke dine likvide midler, og vi som leverandør ivaretar service for deg. Det betyr at du kan konsentrere deg om kjernevirksomheten din og overlate driftsansvaret til oss. 

Les også: Hva er fordelene ved å leie trucker i stedet for å eie? 

Er det kun i høysesong / peak-perioder at behovet for ekstra trucker melder seg? Da er også korttidsleie en mulighet. Det betyr at man leier inn ekstra trucker i de periodene i året, hvor egen truckflåte ikke har nok kapasitet. Korttidsleie betyr også økt fleksibilitet. Da kan du smidig bytte trucktype, dersom behovet endrer seg eller det kommer et bedre alternativ. 

Les også: Er det krise? Du mangler en truck og trengte den i går? Slik løser du det! 

Men uansett om du velger å kjøpe eller leie, må trucken oppfylle dine unike behov. Hvilke behov som er viktige vil variere. Bruksmengden er viktig her. Hvor mye og ofte skal trucken brukes? Hvor viktig er HMS og ergonomi for din virksomhet? Det bør stå ganske høyt på lista, da gode ergonomiske løsninger sparer seg inn på sikt pga. høyere effektivitet og mindre sykefravær. 

12 spørsmål du må ha svar på før du velger truck 

Dersom du skal koke det ned til det helt viktigste, handler det om å stille seg selv noen kritiske spørsmål ut ifra  driften i dag. 

 1. Hvilke oppgaver skal trucken(e) løse? Hva skal løftes?
 2. Hvor ofte skal trucken(e) brukes?
 3. Hvor lenge har man behovet - kort eller lang sikt?
 4. Hvordan ser miljøet ut på lageret? (For eksempel hvor brede er gangene, hvor høyt under taket / mesanin, hvordan er temperaturen, hva slags energiløsninger finnes.)
 5. Hvor høyt må man kunne løfte? 
 6. Har ansatte truckførerbevis?
 7. Hvor stort er budsjettet?
 8. Finnes det noen interne regler for HMS i virksomheten som må hensyntas?
 9. Hvor store volum skal man få unna?
 10. Hvor mange skift har man tilgjengelig?
 11. Hvor lange strekninger skal varene fraktes? (Det er stor forskjell på om varene skal fraktes 5 eller 400 meter gjennom en stor terminal for eksempel. Da er truckens hastighet viktig.) 
 12. Hvor raskt trenger du trucken din?  Råvaremangel har gjort at mange aktører i markedet sliter med veldig lang leveringstid. 

Dette er selvsagt ikke en utfyllende liste. Det er altså mye du må tenke på før du velger truck til lagret ditt. I motsetning til deg som kanskje gjør dette før første gang, har leverandørene ofte en stor erfaringsbase av kunder, for oss velkjente problemer, utfordringer og løsninger. Vi vet hvor fallgruvene ligger og hvordan man skal unngå dem. 

Har du et svært enkelt behov eller begrenset budsjett, kan hyllevarene i vår Jungheinrich-nettbutikk være nok. Se utvalget her: Jungheinrich-shop.no. (lenke)

Fallgruver du bør unngå, når du velger truck

Du må være nøyaktig i bestillingen din, hvis ikke kan det bli kostbart

Et eksempel på en bestilling: «Jeg trenger en skyvemasttruck som kan løfte varer 9 meter opp.» 

Det høres greit ut, men med denne bestillingen risikerer du å ende opp med en truck du ikke kan bruke. Du spesifiserer ikke: «Jeg må kunne løfte 1000 kg til øverste bærejern på 9 meter» Det er viktig å ta med i betraktningen at ulike leverandører har ulikt fokus og spesialisering.  

Jo høyere du løfter, jo lavere restkapasitet gjenstår opp i høydene. Ulike truckmerker med samme løftekapasitet på bakken, har ofte mange hundre kilo variasjon i restkapasitet ved høye løft. Lik tonnasjemerking betyr altså ikke at to trucker av ulike merker kan løfte like tungt. 

Du må ta hensyn til totalkostnaden ikke bare innkjøpsprisen

Hvilket serviceintervall krever de ulike kandidatene? Dersom den dyrere trucken må ha service etter å ha kjørt 2000 timer, mens den billigere krever service etter bare 500, så kan den ende opp med å bli betydelig dyrere i lengden.  

Du må ta hensyn til den mest egnede energikilden til dine unike kjøreforhold

Det er mange fordeler med å velge litiumbatteri framfor et blysyrebatteri. Dermed velger du litium til din nye elektriske truck, men du glemte å ta med i beregningen at trucken skulle gå på et fryselager. Litiumbatterier som ikke er forberedt for dette blir ødelagt av lave temperaturer, og den splitter nye trucken varer kun i få dager. 

Du må ta hensyn til leveringstid

Det er generell mangel på enkelte komponenter pga. krigen i Ukraina, så du må være ute i ekstra god tid. Normalt regner vi 3 måneders leveringstid for mange trucker, men i noen tilfeller er ventetiden lenger. Dette gjelder hele bransjen og noen parter er ekstra hardt rammet. Er du sent ute? Da prøver vi å hjelpe med for eksempel korttidsleie og overgangsløsninger. Men da må man akseptere begrensninger på hva som er mulig å få til i vente på at deres skreddersydde nye maskin blir utlevert.

Slike fallgruver er ikke bare vanvittig irriterende, men feilbruk og mangel på informasjon kan koste deg mye penger.

Det viktigste tipset når du skal velge truck

Det finnes veldig mange ulike maskiner og trucktyper tilgjengelig, selv om det selvsagt avhenger av behovet ditt. Det finnes for eksempel: 

 • Ledetrucker/ lastebilssniler / palleløftere: med eller uten plattform
 • Ledestablere / høytløftende sniler: med eller uten plattform
 • Motvektstrucker
 • Skyvemastrucker/ Reachtrucker
 • Plukktrucker: Kan være høyt- eller lavtløftende. 
 • Smalgangstrucker
 • Lifter / personløftere
 • ManUP-trucker
 • Trekkevogner 
 • Jekketraller
 • AGV-er 
 • Godstog
 • Gulvvaskemaskiner / gulvrensemaskiner / feiemaskiner

Det kan være overveldende både å definere egne behov og velge blant alle mulighetene. 

Det viktigste tipset jeg kan gi er å tenke helhetlig. Se etter en løsning som kombinerer det beste av høyest vareflyt med god ergonomi og lavest kostnad over truckens levetid, og som samlet sett  løser oppgaven på en måte som er innenfor egne virksomhetens krav til drift, vareflyt, økonomi, miljø og HMS. 

Uansett hvilket behov du har og hvor komplekst det kan virke når du selv ser på det, så har vi løsninger. Våre rådgivere reiser gjerne ut til lageret ditt på befaring for å gi råd enten du er klare å handle i dag eller ikke. Vi kan tilby deg gode løsninger innenfor ethvert budsjett og situasjon!
 

Ta kontakt for uforpliktende råd om hvilken truck du bør velge!

Key Account Manager

Adam Conrad

Adam Conrad

adam.conrad@jungheinrich.no

Ta kontakt

Lurer du på noe?