02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Mobile reoler

Når lønner det seg å investere i mobile reoler til lageret?

Den store fordelen med mobilreoler er at du får utnyttet plassen på lageret bedre, fordi du bruker gulvplassen mer effektivt. Men! Med mobile reoler fjerner du også gangplassen til dem som skal plukke varene.

Av Jens Iver Gjerlaug 

La oss slå det fast med en gang. Mobilreoler er ikke egnet for alle lagre. I et vanlig lager vil mye av arealet gå med til ganger for lagerarbeidere og trucker. Så lenge du er avhengig av at noen skal plukke varene, må du sette av plass til menneskene som skal gjøre det. 

Dermed er de fleste lagre satt opp med annenhver reol og gang. Resultatet er at nesten like mye plass brukes til åpent gulv som til lagring.  

Hva kjennetegner mobile reoler? 

Med mobile reoler forholder det seg annerledes. Som navnet tilsier, er de bevegelige. Med mobile reoler er reolene plassert på et system av skinner nedfelt i- eller montert på gulvet. Det betyr at de står tett i tett, helt til du velger å åpne én gang inn til varen/e du trenger. Dermed trenger du bare sette av plass nok til én kjøregang på for eksempel 3 meter for mobilanlegget. Du kan bruke resten av arealet til lagring. Du slipper altså å betale for mye luft på lageret, fordi lagringstettheten øker kraftig. Du får rett og slett flere paller inn på samme lagerareal. De dyreste områdene på lageret ditt er de som ikke er i bruk.  

Har du ikke tatt i bruk luftrommet over inn- og utgående torg?  Da kan mesanin være løsningen for deg.

En annen mulighet for å øke lagringstettheten er å velge et smalgangslager i stedet for et tradisjonelt bredgangslager. Et tradisjonelt bredgangslager med skyvemasttruck krever tre meter mellom reolene, mens du slipper unna med to meter gangbredde i et smalgangslager. Det er også det åpenbare valget, hvis du ønsker automasjon på lageret. Fordeler og ulemper ved bredgangs- og smalgangslager kan du lese mer om her:  

Les mer:

Om du skal går for et tradisjonelt bredgangslager eller et smalgangslager avhenger av dine behov.

Slik fungerer mobile reoler i praksis 

Men tilbake til mobile reoler. De fungerer på den måten at du som jeg allerede har nevnt legger ned skinner i gulvet. Man setter alle reolene på vogner og skyver dem tett inntil hverandre. Det kan sammenlignes med gammeldagse arkivsystem. Du kan for eksempel ha 10 reoler som står ved siden av hverandre. Da har du muligheten til å åpne ganger mellom reolene slik at du får tilgang til varene som ligger der, men du har bare tilgang til en gang om gangen.  

Dermed eliminerer du en tiendel av gangene som bare er luft i praksis i et tradisjonelt lager. Du fjerner dødplass rett og slett. Det er en utrolig bra løsning for dem som skal lagre gods over tid. For eksempel dekkhotell som kun har aktivitet på lageret to ganger i året. Eller for matprodusenter som slakter på et helt annet tidspunkt enn når kjøttet er i sesong, så det må lagres i et halvt år.  

Mobile reoler er uegnet for de fleste, men meget lønnsomme for de få 

Det er totalt uegnet for lagre hvor det plukkes paller mer tilfeldig og man skal plukke varer fra flere ulike reoler ofte. Hvorfor?  

  • For det første fordi plukkingen blir veldig mye mindre effektiv. Det tar tid å åpne og lukke gangene gjentatte ganger.  
  • For det andre fordi flere lageroperatører ikke kan arbeide samtidig med ulike varetyper plassert i ulike reoler.  

Mobile reoler er altså ikke et alternativ for lagre hvor du er avhengig av tilgang til enhver tid. Det egner seg kun for lagre med varetyper som man sjelden trenger tilgang til. For disse lagertypene derimot er mobile reoler en god investering som betaler seg raskt, fordi du øker lagringstettheten så mye. Den innledende investeringen kan virke stor. Mobile reoler koster fire ganger så mye som standardreoler, men business casen kan allikevel bli signalgrønn pga. økt lønnsomhet.  

Dekkhotell lander ofte på mobile reoler fordi det vil lønne seg uansett, sammenlignet med å bygge et dobbelt så stort tradisjonelt lager. De største bulk-lagrene for kjøtt og fisk består også ofte av mobile reoler.  

Skytler eller mobilreoler 

Hvis du vil ha flest mulig paller inn og høyest mulig tetthet er det mobile reoler eller skytler som gjelder. Skytler er roboter som frakter paller innover i lange løp med for eksempel 15 paller etter hverandre. Roboten kommer og løfter pallen og skyver den inn i løpet, tar du alt fra en side så vet du at LIFO- prinsippet Last in -First out følges. Med skytler står du friere enn med mobile reoler, fordi du har tilgang til flere paller samtidig, men det betyr også at du må ha produktrene løp – altså løp med kun en varetype og gjerne samme batch, hvis det dreier seg om mat. I praksis oppnår du allikevel ikke like høy lagringstett, fordi det til enhver tid vil stå halvfulle løp.  Hvis løpet ditt har 15 paller og du selger halvparten, vil løpet stå halvtomt.  Du kan ikke fylle på andre produkter i løpet, for da må du flytte alt framover først. 

Hvem passer mobile reoler aller best for? 

Ettersom mobile reoler kun gir deg tilgang på visse reoler av gangen, passer systemet aller best for lagre med forholdsvis lite hasteplukk, hvor du henter hele paller fremfor enkeltvarer. Slik kan du plukke pallen, kjøre den vekk, og komme tilbake innen systemet har klargjort neste lokasjon. 

Det betyr at mobile reoler er spesielt gunstig for bufferlagre, for eksempel hos større produksjonsbedrifter som lagrer mer enn de umiddelbart har behov for. Jobber dere i en sesongbasert bransje, kan varene som er utenfor sesong lagres i de mobile reolene, og flyttes til mer plukkeffektive områder ved behov. 

Mobile reoler er også veldig populære på fryselagre, ettersom kvadratmeterprisen for fryselager er så høy, og det derfor blir desto viktigere å utnytte plassen godt. Med mobile reoler kan du øke lagringsplassen med oppimot 85 % samtidig som du reduserer arealbehovet med 45 % 

Hvordan installeres mobile reoler? 

Som nevnt går de mobile reolene på skinner i gulvet, ikke ulikt trikkeskinner. Bygger man nytt legges skinnene rett på fundamenter og man støper gulvet i etterkant, noe som er en smidig og kostnadseffektiv metode. 

Det finnes også flere eksempler på kunder som tilrettelegger for mobile reoler når de bygger nytt. Da installerer de skinner i gulvet på forhånd, men venter med å investere i mobile reoler til behovet for mer kapasitet melder seg. 

Det er også mulig å installere skinnene i ditt nåværende lager. Skinnene må da enten freses ned i gulvet eller installeres rett på et eksisterende gulv. Uansett metode må man beregne et påstøp i etterkant ettersom installasjonen krever et rett gulv. Selv om dette er en mer kostbar og tidkrevende metode enn ved nybygg, er det ofte likevel en stor besparelse i forhold til å måtte bygge ut eller flytte. 

Bør du investere i mobile reoler? 

Oppsummert: Mobile reoler passer altså godt for deg som: 

  • Har liten plass, men ikke ønsker å flytte 
  • Skal bygge nytt eller flytte, og vil sikre god lagringskapasitet i fremtiden 
  • Har lite hasteplukk 
  • Henter ut hele paller av gangen 
  • Har et eget bufferlager 
  • Har temperatursensitive varer, altså fryselager 

 Jo flere av disse kjennetegnene som gjelder for deg, desto sterkere anbefaler vi mobile reoler. Det er en investering du vil få ekstremt mye igjen for over tid. Men det finnes ingen fasit. Man må alltid veie for og imot. Man må gjøre grunnarbeidet før man tar et valg. Det handler om å sette en verdi på de ulike løsningene, lage en business case og se på hva som er det beste alternativet for akkurat deg, din virksomhet og ditt lager. Jungheinrich hjelper deg gjerne med dette arbeidet. Vi tilbyr alle mulige lagerløsninger og har ingen preferanse. Det er ikke alltid like lett å vurdere de ulike løsningen oppimot hverandre, når du aldri har gjort det før. Vi gjør det daglig.  

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Jens Iver Gjerlaug

Jens Iver Gjerlaug 9921

Manager Logistics Systems

jens.gjerlaug@jungheinrich.no

Ta kontakt
 

Abonner på lager-og logistikkbloggen og få de nyeste artiklene og nyhetene rett inn i din e-post!

Lurer du på noe?