02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Kompakt lagring med Shuttle (Under Pallet Carrier)

Arla Foods bygger et kompakt lagersystem

Arla Foods er en av verdens største meieriprodusenter, med et bredt produktspekter av melk, ost, yoghurt, smør og margarin. Logistikkprosessene ved lageret i Holstebro ble optimalisert for å få best mulig utnyttelse av det tilgjengelig arealet.

Mer effektiv oppbevaring av store sekker

Det er bare melkeproteinpulver som er lagret i det cirka 10 000 kvadratmeter store lageret som tilhører Arla Foods i Holstebro, omtrent 30 mil nordvest for København. Produksjonen foregår i Arlas meierianlegg et par kilometer unna. "Vi leverer melkeproteinpulveret til praktisk talt hele verden", forteller Jens Korbo, lageransvarlig på Arla i Holstebro, "unntatt Australia, New Zealand og Afrika."

Frem til midten av 2012 ble melkeproteinpulveret pakket i sekker av ulik størrelse, enten lagret på lageret eller i enkle innkjøringsreoler. De store sekkene, som veide 500 kilo, tok opp rundt 35 prosent av hele varehuset – så det var nødvendig med mer effektive prosesser.

Jens Korbo
Warehouse Manager at Arla

“Samlet sett er løsningen fra Jungheinrich helt utmerket!“

Lagring i flere dybder sparer plass

Den foreslåtte løsningen, spesielt for lagring av sekker à 500 kilo, var et kompakt lagringssystem med tilhørende shuttle (UPC). Potensialet i et tradisjonelt kompaktlager ligger i å spare plass ved å fjerne gangene og øke kapasiteten gjennom bruk av shuttlesystemer. Sistnevnte gir høyere grad av pakketetthet, større gjennomstrømning og bedre utnyttelse av plassen.

Systemet ble designet slik at hver kanal kan ta nøyaktig 13 paller. To kanaler over hverandre er nøyaktig det samme som det er plass til i en lastebil. I tillegg kommer en styringsenhet (EFG 218) og en shuttle (Under Pallet Carrier, UPC). Arla bestemte seg for en UPC, da disse er spesielt effektive med gjentatt henting og distribusjon i samme pallekanal.

UPC håndteres av en gaffeltruck og brukes i pallekanalen under lagring. UPC-en er kjører selv under pallen og transporterer denne uten å være fysisk forbundet med gaffeltrucken. 

Effektivt samarbeid

Gaffeltrucker er en del av vår komplette løsning. Elektriske palletrucker av typen ERE 225 henter ut paller fra lastebilen, og transporterer varer inn til det kompakte lagringssystemet. På grunn av den faste plattformen kan de nå hastigheter på over tolv kilometer i timen. Dette betyr at varer kan transporteres ekstremt effektivt.

Elektriske motvektstrucker av typen EFG 218 brukes for å håndtere UPC-ene og transportere varene fra det kompakte lagringssystemet til ekstern transport. Den ergonomisk utformede arbeidsplassen i en EFG gir en behagelig arbeidsdag for truckførerne. Korbo understreker verdien av dette løftet: "Når våre sjåfører både føler seg trygge og komfortable på gaffeltruckene, øker effektiviteten i alle våre prosesser!"

"Arbeidet har vært mye mer effektivt siden vi tok i bruk UPC fra Jungheinrich", bekrefter lagermedarbeider Elo Kristensen. Korbo legger til: "Ja, arbeidet utføres raskt og effektivt. I tillegg gir hele systemet oss stor fleksibilitet. Samlet sett er løsningen fra Jungheinrich helt utmerket!"

Lurer du på noe?