02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Sustainability
Miljøvern er en del av vår bedriftsfilosofi

Bærekraft – C02-nøytral service

Jungheinrich har lenge jobbet med energiøkonomisering og miljøvern. Miljøbevissthet er en viktig del av vår bedriftsfilosofi og omfatter alle deler av bedriften og vår virksomhet.
 

Klimanøytral service

Jungheinrich Norge har inngått samarbeid med det internasjonalt anerkjente konsulentselskapet for bærekraft, Fokus Zukunft GmbH. Fokus Zukunft har gjort en full revisjon av klimaavtrykket til Jungheinrich Norge sin serviceavdeling og kommet med konstruktive tiltak som er satt i gang. 

Der Fokus Zukunft har funnet at klimaavtrykk ikke er mulig å unngå, blir dette kompensert for gjennom kjøp av klimakvoter i et prosjekt for bærekraftig energiproduksjon som støtter et vannkraftprosjekt i India.

På sikt er målet å redusere CO2-fotavtrykket så mye at det ikke er behov for kompensasjon i form av klimakvoter.

Ønsker du mer informasjon om hvordan vi kan tilby deg klimanøytral service?

Sertifisering klimanøytral PDF versjon

Sertifisering klimanøytral

Tiltakene som er satt i gang kan deles inn i tre faser:

1. Innsyn i hvor utslippene skjer

For å redusere utslippene må man vite hvor de kommer fra. Dette inkluderer alle utslipp, fra reservedelene blir lastet opp for transport i Kaltenkirchen, transporten via serviceteknikeren til servicestedet og produksjonen av servicebiler og dekk. 

2. Redusere utslipp

Dieselforbruket til teknikerne er den største CO2-utslippskilden. Derfor har vi tatt i bruk våre to første elektriske servicebiler. Det langsiktige målet for Jungheinrich Norge er å erstatte så mange dieseldrevne servicebiler som mulig med elektriske de neste årene.

I tillegg er det gjennomført kjøreopplæring med fokus på økonomisk kjøring. Som et resultat har teknikerne, ved å endre kjøremønster, redusert dieselforbruket med 15 prosent. Testen foregikk ved at teknikerne kjørte samme strekning på cirka 30 kilometer 2 ganger. Første gang kjørte de som de pleier, andre gang slik kjøreopplæringen anbefalte dem å kjøre. Denne opplæringen vil bli gjort tilgjengelig over hele verden gjennom e-trening.

I tillegg til dette er ruteplanleggeren Visitour tatt i bruk i Oslo. Den finner alltid teknikeren som er nærmest oppdraget. Servicebiler er også gjennomgått for å optimalisere varelager, verktøy og bilinnredning.3. Kompensasjon

Nullutslipp er målet, men det er dessverre ikke 100 prosent oppnåelig ennå. Ved å kompensere kan vi ha direkte innvirkning på karbonavtrykket og samtidig jobbe målrettet for å på sikt redusere våre egne utslipp. Dette gjøres gjennom tiltak som er i tråd med Jungheinrich sin internasjonale bærekraftstrategi.

Jungheinrich Norge har valgt å kjøpe klimakvoter hos et vannkraftprosjekt i India som driver med bærekraftig energiproduksjon. Prosjektet legger opp til å spare utslipp tilsvarende drøyt 1 million tonn per år.

Vannkraftprosjektet er lokalisert i et elveløp ved elven Baspa, nær Kuppa i delstaten Himachal Pradesh med et kraftverk som ligger i landsbyen Karcham i Kinnaur-distriktet. Prosjektet er et initiativ fra Jaiprakash Hydro Power Limited (del av Jaypee Group Jaypee), som er en velkjent indisk bedrift. Kraftverket genererer elektrisitet gjennom fornybar vannkraft og selger den til et elektrisitetsselskap i delstaten Himachal Pradesh. Anlegget er estimert til å spare over 1 million tonn CO2 per år, og er ett av de største private vannkraftprosjektene i India. 

Les mer om prosjektet her 


Prosjektet har positiv innvirkning på 6 av FNs bærekraftsmål:

Jungheinrich tar miljøet på alvor

Vi legger stor vekt på at produktene våre skal være miljøvennlige gjennom hele livssyklusen – fra utvikling og produksjon til service og resirkulering. Råvarer og energi brukes sparsomt og resirkulerte materialer føres tilbake til materialkretsløpet.

Som en del av denne strategien jobber vi kontinuerlig med tiltak som reduserer mengden eksosutslipp i produksjonen og servicebilenes drivstofforbruk.

Målet er å få ned utslippene betydelig gjennom reduserende tiltak og deretter kompensere det resterende gjennom kompensasjonsprosjekter.

Jungheinrich jobber kontinuerlig og aktivt med å utvikle og forbedre miljøstandarder og dermed bidra til å beskytte miljøet.

Portrett Dr. Brzoska
Dr Lars Brzoska
Chairman of the Board of Management

“Our aim is to reconcile economic, ecological and social developments and to place the needs of all stakeholders at the core of our activities.”

Med Strategi 2025+ har Jungheinrich satt seg som mål å skape mer bærekraftige verdier. Hva vi mener med dette og hvilke tiltak vi har satt i gang, kan du blant annet lese under i en uttalelse fra Dr. Lars Brzoska.Vi har servicemedarbeidere i hele Norge, ta kontakt for å høre hvordan vi kan hjelpe deg!

Stage Utbytte

Kontakt vår serviceavdeling

Telefon

464 24 105

Ta kontakt

Lurer du på noe?