02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
PM_22_WP_11_HV (1)
10.05.2022

Generalforsamling 2022

Etter tallene å dømme var 2021 det mest suksessrike regnskapsåret i selskapets historie

  • 2021 var det mest vellykkede regnskapsåret i selskapets historie
  • Utbytte på 0,68 euro per preferanseaksje
  • 2022 begynte som forventet
  • Prognose for regnskapsåret 2022 uendret
  • Konsekvent implementering av strategi 2025+
  • Takk til Jungheinrich-ansatte for sterke prestasjoner i 2021 og deres viktige støtte til Ukraina-flyktningene

I dag ble årets generalforsamling i Jungheinrich AG holdt online for tredje gang og strømmet direkte fra konsernets hovedkvarter i Hamburg. Generalforsamlingen godkjente forslaget fra konsernledelsen og styret og vedtok et utbytte på 0,68 euro per preferanseaksje for regnskapsåret 2021 og 0,66 euro per ordinære aksje. Konsernsjef Dr. Lars Brzoska presenterte i sin tale det vellykkede regnskapsåret 2021 og redegjorde for de aktuelle utfordringene i 2022. Han understreket at det var forventet lønnsom vekst for inneværende regnskapsår, men i et lavere tempo enn opprinnelig planlagt. Årsakene er spenninger i forsyningskjeden og kraftige økninger i material- og logistikkostnader. Russlands krig mot Ukraina, som startet i slutten av februar, har forverret usikkerheten i den europeiske og den globale økonomien, og dermed også for Jungheinrich sin forretningsutvikling.

I løpet av talen fremhevet Dr. Brzoska fremgangen som er gjort med strategi 2025+ og tiltakene som er implementert, og han nevnte også de relaterte endringene i strategiske mål. Dr. Brzoska takket Jungheinrich-ansatte for deres eksepsjonelle laginnsats i 2021 og for deres store engasjement for å hjelpe flyktninger fra krigen mellom Russland og Ukraina.

Regnskapsåret 2021

Til tross for pågående restriksjoner i forretningsaktiviteter og fortsatte utfordringer for leverandørkjedene grunnet pandemien, økte Jungheinrich Group sin ordreinngang og omsetning kraftigere i 2021 enn opprinnelig prognose. Prognostiserte målområder for ordreinngang og omsetning, som allerede var korrigert opp i løpet av året på grunn av fortsatt sterk etterspørsel etter Jungheinrich sine produkter og tjenester, ble overskredet. Ordreinngang nådde rekordhøye 4,87 milliarder euro, og konsernets omsetning var også historisk høy på 4,24 milliarder euro. EBIT forbedret seg betydelig. Med 360 millioner euro oversteg den forrige års verdi med 142 millioner euro, som er en økning på 65 prosent. EBIT ROS toppet også forrige års verdi, og økte med 8,5 prosent. EBT endte på 349 millioner euro. EBT-avkastning på salg (EBT ROS) utgjorde 8,2 prosent. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter utgjorde 251 millioner euro. Per 31. desember 2021 var netto kreditt på 222 millioner euro.

I sin tale til aksjonærene sa Dr. Brzoska: «I dragkampen mellom høykonjunktur og krise var 2021 det mest suksessrike regnskapsåret i selskapets historie. Vi startet året med mål om å vokse lønnsomt selv under pandemien. Og vi lyktes. I samsvar med vår strategi 2025+ skapte vi bærekraftige verdier i 2021 og økte selskapets verdi. Å bli gjenopptatt i MDAX viser at Jungheinrich er på rett vei, også fra et kapitalmarkedperspektiv.»

Utbytteforslag på 0,68 euro per preferanseaksje

I lys av det meget vellykkede regnskapsåret, godkjente aksjonærene forslaget fra konsernledelsen i Jungheinrich om å betale et utbytte på 0,68 euro per preferanseaksje og 0,66 euro per ordinær aksje. Dette vil resultere i en total fordeling på 68 millioner euro. Utbetalingsgraden på 26 prosent er i tråd med Jungheinrich AGs langsiktige utbyttepolitikk om å betale mellom 25 prosent og 30 prosent av årets resultat til aksjonærene.

Dr. Lars Brzoska: «Vi fortsetter vår politikk med kontinuerlige utbyttebetalinger, og i år har utbyttet nådd et historisk høydepunkt. Pålitelig deltakelse fra aksjonærene i selskapet er avgjørende for oss.»

2022 begynte som forventet

Forretningsutviklingen i første kvartal av regnskapsåret 2022 var i tråd med Jungheinrich sine forventninger. Til tross for utfordringer i leverandørkjedene og flaskehalser i materialforsyningen, økte ordreinngang, omsetning og EBIT mot året før. Russlands krig mot Ukraina har ført til høy grad av usikkerhet i den europeiske og globale økonomien, og dermed også for Jungheinrich sin forretningsutvikling. I lys av disse omstendighetene forblir vår prognose for 2022 uendret. Med bakgrunn i den oppdaterte bedriftsplanleggingen og med tanke på økonomisk usikkerhet, forventer styret at ordreinngangen for hele 2022 vil være litt lavere enn året før (2021: 4,9 milliarder euro). Med pågående flaskehalser i forsyningskjeden, forventes konsernets inntekter for 2022 å være litt over forrige års verdi (2021: 4,2 milliarder euro). EBIT og EBT vil trolig være betydelig under forrige års tall (2021: henholdsvis 360 millioner og 349 millioner euro). Avkastningsratene for EBIT og EBT kan da også bli vesentlig lavere sammenlignet med året før (2021: 8,5 prosent og 8,2 prosent).

Dr. Lars Brzoska: "Til tross for utfordrende omstendigheter, var ordreinngang, omsetning og EBIT høyere i første kvartal 2022 enn i samme periode året før. Så langt er etterspørselen i markedet fortsatt god.»

Strategi 2025+

I sin tale diskuterte Dr. Brzoska selskapets strategi 2025+, vedtatt høsten 2020, og dens sentrale mål: å skape bærekraftig verdi for alle interessenter. Strategiske prosjekter og aktiviteter blir kontinuerlig fulgt opp, til tross for alle geopolitiske endringer.
På grunn av en vellykket iverksetting gjennomgikk Jungheinrich måltallene for strategi 2025+ og økte omsetnings-, produktivitets- og avkastningsmålene. For å nå disse målene blir et stort antall prosjekter innenfor rammen av seks handlingsfelt satt i gang og fulgt opp: automatisering, digitalisering, energisystemer, effektivitet, globalt fotavtrykk og bærekraft.

Lanseringen av den nye automatiserte plukktrucken EKS 215a og oppkjøpet av teknologiselskapet arculus var de to viktigste milepælene for selskapet innen automasjon i 2021. Innen energisystemer ble to nye palletrucker fra POWERLiNE-familien introdusert på markedet; ERE 225i og ERD 220i. Truckene tilbyr betydelig merverdi for kundene i form av ergonomi, sikkerhet og ytelse. De er også helt CO2-nøytrale frem til levering.

Jungheinrich utvider sitt produksjonsnettverk med et nytt anlegg i Chomutov, Tsjekkia, med mål om kontinuerlig å optimalisere produksjonskapasitet og effektivitet. To milepæler, as-is-analyse og konseptet for det nye konsernstyringssystemet, ble oppnådd som en del av det interne transformasjonsprogrammet DEEP.

Klimanøytralitet er definert som et mellomlangsiktig mål i handlingsfeltet for bærekraft, inkludert en forpliktelse til Science Based Targets-initiativet. Dr. Brzoska forklarte hvordan Jungheinrich sine produkter og løsninger gir et spesielt bidrag til å redusere utslipp. En litiumiontruck fra Jungheinrich som bruker grønn energi, kan redusere CO2-utslippene med inntil 90 prosent sammenlignet med en forbrenningstruck (diesel eller gass). Når det gjelder den sirkulære økonomien, fokuserer Jungheinrich på brukte trucker, hvor gjenvinningsgraden er på 94 prosent, og på batterikonsepter der batteriene får et andre og tredje liv. Jungheinrich ble tildelt EcoVadis-sertifikatet for bærekraft i platina for første gang. Sertifikatet blir bare tildelt den øverste prosenten av sertifiserte selskaper i verden.

04.02.2022
Platinasertifisering for samfunnsansvar

Jungheinrich blir platinasertifisert for sitt samfunnsansvar innen miljøvern, menneskerettigheter og bærekraftige anskaffelser.

Les mer


Lurer du på noe?