02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Jungheinrich_LogiMAT2023_EAE212a_MRL_
08.05.2023

God start på regnskapsåret 2023

Jungheinrich har hatt en god start på regnskapsåret 2023. Ordreinngang i alle forretningsområder utgjorde 1350 millioner euro i de første tre månedene av året, noe som representerer en liten forbedring fra året før.

  • Ordreinngang: 1,350 millioner euro (+1 %)
  • Omsetning: 1,291 millioner euro (+22 %)
  • EBIT: 120,1 millioner euro (+54 %)
  • EBIT ROS: 9,3 %
  • Prognosen for regnskapsåret 2023 er forhøyet

Jungheinrich har hatt en god start på regnskapsåret 2023. Ordreinngang i alle forretningsområder (salg av nye trucker, korttidsutleie, brukte trucker og ettermarked) utgjorde 1350 millioner euro i de første tre månedene av året, noe som representerer en liten forbedring fra året før (1333 millioner euro). Ordrereserven for salg av nye trucker nådde 1779 millioner euro ved slutten av rapporteringskvartalet, med tanke på ordrereserven til Storage Solutions Group på 136 millioner euro. Sammenlignet med ordrereserven på 1595 millioner euro ved slutten av 2022, representerer dette en økning på 184 millioner euro, eller 12 prosent. Konsernets omsetning i første kvartal utgjorde 1291 millioner euro, noe som representerer en sterk vekst på 22 prosent sammenlignet med samme periode i fjor (1062 millioner euro). Hoveddriveren her var salg av nye trucker. Resultat før renter og skatt (EBIT) økte til et rekordnivå på 120,1 millioner euro i de første tre månedene av 2023. Dette var en økning på 54 prosent fra fjorårets tall (77,9 millioner euro). Resultatet tar hensyn til negative effekter i forbindelse med oppkjøpet av Storage Solutions Group på 9 millioner euro, som i stor grad skyldes ikke-gjentakende transaksjonsrelaterte kostnader. EBIT-avkastningen (EBIT-ROS) nådde 9,3 prosent (fjoråret 7,3 prosent).

"Vi fikk en sterk start på det nye finansåret takket være det vellykkede arbeidet til hele teamet globalt sett, og er derfor optimistiske med tanke på resten av året til tross for utfordringene som fortsatt gjenstår," forklarer Dr. Lars Brzoska, konsernsjef i Jungheinrich AG.

Med 119,5 millioner euro oversteg resultatet før skatt (EBT) i første kvartal 2023 klart forrige års resultat (66,9 millioner euro). EBT-avkastning (EBT-ROS) utgjorde 9,3 prosent (året før: 6,3 prosent). Resultatet etter skatt utgjorde 88,4 millioner euro (fjoråret: 49,5 millioner euro). Følgelig utgjorde resultatet per preferanseaksje 0,88 euro (fjoråret: 0,49 euro).

Den frie kontantstrømmen var på –232 millioner euro (fjoråret: –186 millioner euro). Kjøpesummen på 352 millioner euro for oppkjøpet av Storage Solutions resulterte i en fri kontantstrøm-kostnad på 310 millioner euro. En del av kjøpesummen ble brukt til å tilbakebetale bankgjeld og er derfor ikke inkludert i den frie kontantstrømmen. Uten oppkjøpet ville den operative virksomheten ha generert en positiv fri kontantstrøm.


Prognose

Med bakgrunn i den oppdaterte virksomhetsplanleggingen og den gode forretningsutviklingen i første kvartal 2023, økte styret i Jungheinrich AG sin prognose for 2023 i en ad hoc-uttalelse den 24. april 2023. Den økte prognosen inkluderer også effektene av oppkjøpet av den amerikanske Storage Solutions Group, som ble fullført den 15. mars 2023.

Jungheinrich forventer nå at ordreinngangen for hele 2023 vil ligge mellom 5,0 milliarder euro og 5,4 milliarder euro (tidligere: 4,8 milliarder euro til 5,2 milliarder euro). Konsernets omsetning er forventet å ligge i området 5,1 milliarder euro til 5,5 milliarder euro (tidligere: 4,9 milliarder euro til 5,3 milliarder euro). Disse intervallene tar hensyn til en ordreinngang på 0,3 milliarder euro og omsetning på 0,2 milliarder euro fra Storage Solutions Group. Basert på nåværende estimater, forventes EBIT i 2023 å ligge mellom 400 millioner euro og 450 millioner euro (tidligere: 350 millioner euro til 400 millioner euro). Som forventet vil oppgjøret av Storage Solutions-oppkjøpet påvirke konsernets EBIT med engangseffekter, men disse vil delvis bli utlignet av det proporsjonale driftsresultatet til Storage Solutions Group. Den økte EBIT-prognosen resulterer i en EBIT-margin i området 7,8 prosent til 8,6 prosent (tidligere: 7,3 prosent til 8,1 prosent).

EBT burde utgjøre mellom 370 millioner euro og 420 millioner euro (tidligere: 325 millioner euro til 375 millioner euro) med en resulterende EBT-margin på mellom 7,2 prosent og 8,0 prosent (tidligere: 6,6 prosent til 7,4 prosent). Vi tar utgangspunkt i en ROCE-verdi på mellom 15 prosent og 18 prosent (tidligere: mellom 13 prosent og 16 prosent).

Videre forventer Jungheinrich at den frie kontantstrømmen vil forbedre seg betydelig år for år (–239 millioner euro), men vil fortsatt være negativ på grunn av oppkjøpet av Storage Solutions. Fri kontantstrøm-prognosen tar hensyn til 310 millioner euro fra kjøpesummen som ble betalt i mars 2023 (352 millioner euro). En del av kjøpesummen ble brukt til å tilbakebetale bankgjeld og er derfor ikke inkludert i den frie kontantstrømmen.


Oversikt

 

1. kvartal2. kvartal

År

Jungheinrich-konsernet

20232022Endring %2022

 Ordreinngang

mill. euro

1,353

1,333

1,3

4,791

Ordreinngang per 31.3/31.12.

mill. euro

1,779

1,835

-3,1

1,519

Omsetning

mill. euro

1,291

1,062

21,6

4,763

Resultat før renter og skatt (EBIT)

mill. euro

120,1

77,9

54,2

386

EBIT-avkastning (EBIT ROS)1)

%

9,3

7,3

8,1

Resultat før skatt (EBT)

mill. euro

119,5

66,9

78,6

347

EBT-avkastning på salg (EBT ROS)2)

%

9,3

6,3

7,3

Resultat etter skatt

mill. euro

88,4

49,5

78,6

270

Utbytte per preferanseaksje

euro

0,88

0,49

79,6

2,65

Ansatte 31.3./31.12.

FTE3)

20,227

19,226

5,2

19,807

1)FTE = full time equivalents (heltidsekvivalenter)

Lurer du på noe?