02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Produktion EFG Werk Moosburg
31.03.2023

Jungheinrich i regnskapsåret 2022

Jungheinrich satte nye rekorder for omsetning og EBIT i regnskapsåret 2022.

Omsetning: 4,763 millioner euro (+12 prosent)
EBIT: 386 millioner euro (+7 prosent)
EBIT ROS: 8,1 prosent
Ordreinngang: 4,791 millioner euro
Foreslått utbytte: 0,68 euro per preferanseaksje

Under utfordrende makroøkonomiske forhold økte Jungheinrich AG sin omsetning og EBIT i regnskapsåret 2022. Selskapet oppnådde dermed bærekraftig og lønnsom vekst i det foregående året til tross for en rekke negative faktorer.


Hamburg, 31. mars 2023: For Jungheinrich AG ble regnskapsåret 2022 dominert av den russiske invasjonen av Ukraina, som førte til betydelig langsommere vekst i verdensøkonomien. I en svært utfordrende geopolitisk og makroøkonomisk kontekst økte konsernomsetningen med 12 prosent til 4763 millioner euro. Hoveddriveren bak den sterke økningen i omsetningen var først og fremst salg av nye trucker. Dette skyldtes igjen økt omsetning fra salg av nye trucker og svært sterk vekst i virksomheten som omhandler automatiserte systemer. EBIT økte med 7 prosent til 386 millioner euro. EBIT ROS nådde 8,1 prosent, noe som gjorde at EBIT og EBIT ROS var enda høyere enn forventet for året. Dr. Lars Brzoska, konsernsjef i Jungheinrich AG, kommenterte: «Jungheinrich gjorde det svært godt i regnskapsåret 2022. Til tross for den spente markedssituasjonen satte vi nye rekorder for omsetning og EBIT. Med dette beviste vi igjen at vi er ekstremt motstandsdyktige.»

"Til tross for den spente markedssituasjonen, satte vi nye rekorder for omsetning og EBIT i regnskapsåret 2022", sier konsernsjef i Jungheinrich AG Dr. Lars Brzoska.

Ordrereserve på høyt nivå

Forstyrrelsene i de globale forsyningskjedene som først utviklet seg i begynnelsen av koronapandemien, ble ytterligere forverret i 2022 av krigen mellom Russland og Ukraina. Likevel klarte Jungheinrich AG å produsere og levere produktene sine gjennom hele året takket være effektiv leverandørstyring. Samtidig gjorde selskapet det bra i markedet til tross for massive kostnadsøkninger. Jungheinrich AGs ordreinngang beløp seg til 4,791 millioner euro i regnskapsåret 2022, nesten samme nivå som året før. Ordrereserven for nysalget beløp seg til 1,595 millioner euro per 31. desember 2022.Tallene for ordreinngang og ordrereserver er justert for å fjerne bestillinger fra Russland. Dette skyldes at Jungheinrich AG stoppet alle leveranser av nye og brukte trucker og reservedeler til Russland og Belarus fra mars 2022. 

Rekordutbytte opprettholdt

Gitt det ekstremt robuste resultatet, vil styret i Jungheinrich AG foreslå en utbytteutbetaling på 0,66 euro per ordinær aksje og €0,68 per foretrukket aksje til den årlige generalforsamlingen den 11. mai 2023. Dette utbytteforslaget vil resultere i en total utbetaling på €68 millioner, uendret fra året før. Dette representerer en utbetalingsrate på 25 prosent og viser at Jungheinrich holder fast ved sin policy om kontinuerlige utbyttebetalinger.

Prognose 2023

Jungheinrich AG spår en ordreinngang på mellom 4,8 milliarder og 5,2 milliarder euro for regnskapsåret 2023. Selskapet har også satt et målområde på mellom 4,9 milliarder og 5,3 milliarder euro for gruppeinntekter i 2023. EBIT bør utgjøre mellom 350 millioner og 400 millioner euro. Konsernet forventer at EBIT ROS vil ligge mellom 7,3 prosent og 8,1 prosent. Denne prognosen tar også hensyn til oppkjøpet av det amerikanske selskapet Storage Solutions Group, som ble fullført 15. mars 2023. Det vil gi Jungheinrich AG en solid plattform for vekst i amerikanske sektorer for lagersystemer og automatisering av lager i fremtiden. Videre er prognosen også basert på antakelsen om at det ikke vil være noen makroøkonomiske sjokk som følge av geopolitiske kriser eller problemer på finansmarkedene resten av året. Med dette forventer prognosen at forsyningskjedene som er nødvendige for å opprettholde produksjonen vil være forholdsvis intakte i løpet av 2023, og at det ikke vil være noen omfattende produksjonsstanser.

Nøkkeltall

Jungheinrich Group

 

2022

2021

Endring i %

Ordreinngang

enheter

128 800

162 400

−20,7

 

i mill. euro

4,791

4,868

−1,6

Ordreinngang per 31.12.

i mill. euro

1,595

1,519

5,0

Omsetning

i mill. euro

4,763

4,240

12,3

derav Tyskland

i mill. euro

1,106

1,014

9,1

derav utland

i mill. euro

3,657

3,226

13,4

Utenlandsandel

%

77

76

Resultat før renter og skatt (EBIT)

i mill. euro

386

360

7,2

EBIT av omsetning (EBIT-ROS)2

%

8,1

8,5

ROCE 1)

%

16,3

20,2

Resultat før skatt (EBT)

i mill. euro

347

349

–0,6

EBT-avkastning på salg (EBT-ROS)

%

7,3

8,2

Resultat etter skatt

i mill. euro

270

267

1,1

Investeringer2)

i mill. euro

73

71

2,8

Utgifter til forskning og utvikling

i mill. euro

128

102

25,5

Balanse 31.12.

i mill. euro

6,164

5,769

6,8

Egenkapital 31.12.

i mill. euro

2,051

1,803

13,8

Derav tegnet kapital

i mill. euro

102

102

0,0

Ansatte 31.12.

FTE3)

19,807

19,103

3,7

derav Tyskland

FTE3)

8,251

7,995

3,2

derav utland

FTE3)

11,556

11,108

4,0

Inntjening per preferanseaksje4)

Euro

2,65

2,62

1,1

Utbytte per aksje

– ordinær aksje

Euro

0,665)

0,66

0,0

– preferanseaksje

Euro

0,685)

0,68

0,0

1) EBIT for internlogistikk-segmentet i % av gjennomsnittlig kapital sysselsatt for segmentet
2) Eiendom, anlegg og utstyr samt immaterielle eiendeler uten aktiverte utviklingskostnader og bruksrettigheter
3) FTE = Full Time Equivalents (heltidsekvivalenter)
4) Basert på andel av overskuddet som tilhører aksjeeierne i Jungheinrich AG

Her finner du hele årsrapporten for 2022

Lurer du på noe?