02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Miete Keyvisual Produktpalette_[MAM-50261] (2)
23.09.2022

Jungheinrich underbygger prognosen for 2022

Konsernledelsen i Jungheinrich AG underbygger sin prognose for 2022 fra 24. mars 2022 og ligger dermed over dagens markedsforventning.

I tredje kvartal av inneværende år var Jungheinrich-konsernet i stand til å fortsette den hittil solide forretningsutviklingen i første halvår av 2022 med uforminsket styrke. Videre har produksjonsstopp til nå blitt unngått gjennom målrettet styring av forsyningskjedene.

Jungheinrich forventer nå en ordreinngang på mellom 4,6 milliarder og 4,9 milliarder euro for 2022 (resultat så langt: litt over året før, 2021: 4,9 milliarder euro). Forventet konsernomsetning vil ligge på mellom 4,6 milliarder og 4,8 milliarder euro (resultat så langt: litt over året før, 2021: 4,2 milliarder euro). I henhold til gjeldende estimater vil resultat før renter og skatt (EBIT) ende på mellom 340 millioner og 380 millioner euro (resultat så langt: betydelig lavere enn året før, 2021: 360 millioner euro). Følgelig forventes EBIT-avkastning på salg fra 7,2 prosent til 8,0 prosent (resultat så langt: betydelig under året før, 2021: 8,5 prosent). Resultat før skatt (EBT) er forventet å ende på mellom 305 millioner og 345 millioner euro (resultat så langt: betydelig lavere enn året før, 2021: 349 millioner euro). EBT-avkastning på salg er forventet å ende på mellom 6,5 prosent og 7,3 prosent (resultat så langt: betydelig under året før, 2021: 8,2 prosent). Konsernledelsen legger til grunn en avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) på mellom 14,0 prosent og 17,0 prosent (resultat så langt: betydelig lavere enn året før, 2021: 20,2 prosent). Det er forventet at nøkkelindikatoren fri kontantstrøm, introdusert med virkning fra 30. juni 2022, vil nå en betydelig negativ verdi sammenlignet med året før (2021: 89 millioner euro).

Denne prognosen er basert på antakelsen om at det ikke vil være vesentlige produksjonsavbrudd og at leverandørkjedene vil forbli stort sett intakte til utgangen av året. Det kan fortsatt ikke utelukkes at gassmangel kan føre til alvorlige produksjonsavbrudd.

Kvartalsrapporten til Jungheinrich AG av 30. september 2022 vil bli publisert 11. november 2022.


 

Lurer du på noe?