02350 Servicetelefon Gratis telefonnummer
Kontaktskjema
Nyhetsbrev
Stage Generelle forretningsvilkår (1)

Personvernerklæring for RSign

Hos Jungheinrich legger vi stor vekt på konfidensialitet og beskyttelse av dine personopplysninger. Her vil vi informerer deg om typen, omfanget og formålet med behandlingen av dine personopplysninger. Ved å godta denne policyen, godtar du følgende betingelser.

1.    Generell informasjon

Denne policyen beskriver grunnlaget for at vi (heretter: "Jungheinrich", "vi", "oss") behandler personopplysninger som du gir oss innen omfanget av bruk av tjenesten RSign (heretter: "produktet").
Dette produktet tillater elektronisk utveksling av kontraktsdokumenter og andre typer dokumenter (heretter kalt "Kontraktsdokumenter") mellom avtalepartene. Kontraktsdokumenter kan signeres elektronisk ved bruk av produktet og suppleres med tilleggsinformasjon etter behov.


2.    Controller

Kontrollør i betydningen personvernlov er Jungheinrich Norge AS, Alf Bjerckes vei 30, 0596 Oslo, Postboks 246 Leirdal, 1011 Oslo

Vennligst adresser alle spørsmål angående behandlingen av dine personopplysninger samt forespørsler om dine rettigheter til ovennevnte adresse, til kontakt(at)jungheinrich.no eller telefon +47 02350.


3.    Informasjon om databehandling

Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelsesforskrifter. Dette betyr at dataene bare vil bli behandlet hvis det er lovlig tillatelse til det. Det vil si hvis databehandlingen er lovpålagt, hvis brukeren har gitt sitt samtykke, hvis databehandlingen utføres på grunnlag av våre legitime interesser i betydningen av artikkel 6 (1) tent. f GDPR eller hvis dette er nødvendig for utførelse av en kontrakt eller for forhåndsavtale tiltak i henhold til artikkel 6 (1) tent. b GDPR.

3.1.    Besøk på nettstedet

Følgende data blir samlet inn når du besøker produktets nettsted:

 • IP adresse
 • Type nettleser
 • Operativsystem
 • Språkoppsett for den brukte enheten
 • Internett-adresse (URL) og åpnet sider
 • Dato og klokkeslett for tilgang

Disse automatisk innsamlede dataene lagres for å gjøre det enkelt å bruke produktet og for å oppdage, eliminere og spore tekniske feil eller misbruk av produktet og våre tjenester.
Databehandling for de formålene som er nevnt over, utføres på grunnlag av våre legitime interesser i betydningen artikkel 6 (1) avsnitt f GDPR.

3.2.    Når du bruker produktet

Når du bruker produktet, blir følgende data også behandlet:

 • Fornavn Etternavn
 • Epostadresse
 • Signatur

For å kunne se transaksjoner i produktet, behandle og signere kontraktsdokumenter, må mottakeren av en transaksjon samtykke (opt-in) til disse databeskyttelsesbestemmelsene i samsvar med artikkel 6 para. 1 avsnitt a GDPR.

På forhånd vil mottakeren få tilgang til transaksjonen via en lenke som vil bli gitt via e-post. Tilgangen er begrenset i tid og blir automatisk inaktiv etter 30 dager. Hvis du ønsker å innvende mot databehandlingen, kan du når som helst gjøre det i samsvar med avsnitt 7.5 i denne personvernerklæringen. Vær oppmerksom på at du ikke vil kunne skaffe kontraktsdokumenter via produktet i fremtiden som et resultat av en innvending.

3.3.    Videresending av transaksjoner til representanter og overordnede

Det er mulig å videresende transaksjoner til andre mottakere (for eksempel representanter eller overordnede) i organisasjonen for behandling og / eller signering.
Vær oppmerksom på at ytterligere mottakere må informeres på forhånd om videresending, og at videresendingen kun kan skje med samtykke fra den respektive personen. Dataene som behandles for dette formålet som nevnt i kapittel 3.2, må også tas med i betraktningen. Bruken av "Forandre signerer" -funksjonen er en beslutning som ligger hos den opprinnelige mottakeren.


4.    Tiltak for å beskytte dine personopplysninger

Vi implementerer tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak, i samsvar med til enhver tid oppdatert teknologi, for å sikre at kravene i europeisk og nasjonal personvernlovgivning blir overholdt og for å beskytte dataene som behandles av oss mot utilsiktet eller forsettlig manipulering, tap, ødeleggelse eller mot tilgang av uautorisert personer.

All kommunikasjon i forbindelse med besøk og bruk av produktet, som foregår via nettleser kryptert ved bruk av TLS-prosedyre.
All data som overføres av deg personlig, overføres ved å bruke den generelt aksepterte og sikre standard SSL (Secure Socket Layer). SSL er en sikker og testet standard som også for eksempel brukes til nettbank. Måter å identifisere en sikker SSL-tilkobling inkluderer følgende http (dvs. https: // ...) i adressefeltet til nettleseren din og hengelåssymbolet i den nederste delen av nettleseren.
Vi bruker og oppdaterer kontinuerlig tekniske og organisatoriske sikkerhetsmetoder for å beskytte personopplysningene vi lagrer mot manipulering, delvis eller fullstendig tap og mot uautorisert tilgang fra tredjepart. Våre sikkerhetstiltak gjennomgås kontinuerlig for forbedring i samsvar med teknologisk utvikling.


5.    Overføring av data til tredjepart

For å gi deg produktet, samarbeider vi med Frama AG (Frama AG, Dorfstrasse 6, 3438 Lauperswil, Sveits).

Hvis vi involverer eksterne tjenesteleverandører, skjer det alltid i samsvar med lovbestemmelsene og forskriftene i gjeldende personvernregler. Mottakere av dataene er forpliktet til å bruke dem bare til definerte formålene. I tilfelle data blir overført til en mottaker utenfor Jungheinrich-gruppen i et tredjeland utenfor EU / EØS, garanterer mottakeren et tilsvarende nivå av databeskyttelse i samsvar med artikkel 44 ff. GDPR. Unntak er stater hvis databeskyttelsesnivå er anerkjent som passende av EU-kommisjonen i henhold til artikkel 45 GDPR.

6.    Varighet av lagring av dine personlige data

I prinsippet lagrer vi bare dine data så lenge det er nødvendig for formålet som dataene ble samlet inn for. En lengre lagring skjer hvis lovlige oppbevaringsperioder gjelder eller du har erklært ditt samtykke til lagringen i en lengre periode.

7.    Dine rettigheter vedrørende behandling av dine personopplysninger

7.1.    Innsynsrett

Du kan når som helst be om informasjon om hvilke av dine personopplysninger som behandles av oss. Du har rett til å få en kopi av dataene vi behandler om deg.

7.2.    Rett til utbedring, rett til sletting

Du har rett til å be om rettelse av uriktige eller ufullstendige personopplysninger om deg.

Du har også rett til å be om sletting av personopplysninger om deg hvis og i den grad de ikke lenger er nødvendige for behandlingsformålet, hvis du har trukket tilbake ditt samtykke som behandlingen var basert på eller hvis du motsetter deg behandlingen og hvis det ikke er noe annet rettslig grunnlag for behandling eller om behandlingen var ulovlig. Vi vil slette dine personopplysninger på forespørsel hvis vi ikke absolutt trenger disse dataene for å oppfylle kontrakten eller er juridisk forpliktet til å lagre dem.

7.3.    Rett til begrensning av behandlingen

Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av dine personopplysninger hvis

 • Du bestrider nøyaktigheten av personopplysningene i en periode som gjør at vi kan verifisere nøyaktigheten av personopplysningene.
 • Behandlingen er ulovlig og du nekter å slette personopplysningene og ber om begrensning i bruken i stedet.
 • Vi ikke lenger trenger personopplysningene til behandling, men du krever dem for etablering, utøvelse eller forsvar av juridiske krav.
 •  Du har innvendt mot behandlingen i henhold til artikkel 21 (1) GDPR i påvente av verifiseringen om de legitime grunnene til Jungheinrich Norge overstyrer de på din side.

7.4.    Rett til dataportabilitet

Du har rett til å motta personopplysningene om deg, som du har gitt oss, i et strukturert, ofte brukt og maskinlesbart format, og har rett til å overføre disse dataene til en annen leverandør uten hindring, hvor:

 • behandlingen er basert på samtykke i henhold til artikkel a). 6 (1) setning 1 avsnitt a) eller artikkel 9 (2) tent. a) eller på en kontrakt i henhold til punkt 1 bokstav b) punkt 1 avsnitt b) GDPR og
 • behandlingen utføres på automatiserte måter.

Du har rett til å overføre personopplysningene direkte fra oss til en annen leverandør, der det er teknisk mulig.

7.5.    Retten til å innvende

Du har rett til når som helst å innvende på grunnlag som angår din spesielle situasjon mot behandling av personopplysninger om deg, som er basert på artikkel 6 (1) setning 1 avsnitt e) eller f) GDPR. Vi vil da ikke lenger behandle dine personopplysninger med mindre det er tvingende legitime grunner for behandlingen som tilsidesetter dine interesser, rettigheter og friheter eller behandlingen brukes til å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav.

7.6.    Rett til å trekke tilbake samtykke

 
Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til databehandling, uformelt og uten å oppgi grunner. Tilbaketrekking påvirker ikke lovligheten av behandlingen som er utført frem til det tidspunktet.

Vennligst rett alle henvendelser angående påstanden om dine rettigheter til vår databeskyttelsesansvarlig under kontaktalternativene angitt ovenfor.


8.    Koblinger til andre nettsteder

Lenkene i vårt produkt kan referere til andre Jungheinrich AG nettsteder. Personvernreglene som er gitt for dette formålet og vist på de tilsvarende websidene gjelder uttrykkelig. Det samme gjelder mulige lenker til nettsteder fra tredjepart.


9.    Oppdateringer til denne personvernregelen

Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen om nødvendig av juridiske eller faktiske årsaker. Hold deg regelmessig informert om statusen til personvernreglene.
 

10. mars 2020

Lurer du på noe?